Năm 2024, Đồng Tháp phấn đấu xếp vị trí thứ 29 trở lên về chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh

Cập nhật ngày: 22/02/2024 16:01:12

ĐTO - Đây là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch chuyển đổi số (CĐS) của tỉnh Đồng Tháp năm 2024 với hàng loạt chỉ tiêu trong xây dựng dữ liệu số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, phát triển xã hội số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Năm nay, UBND tỉnh thúc đẩy việc số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để tái sử dụng; hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung và nền tảng dữ liệu mở để tích hợp dữ liệu của các địa phương, đơn vị và phân loại, chia sẻ lại cho các tổ chức, cá nhân cùng khai thác qua đó tạo nền tảng phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền; thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số nhằm phát triển doanh nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. Đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp tham gia CĐS, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh…

Theo đó, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền các hoạt động CĐS; tổ chức các hoạt động thiết thực nhân ngày chuyển đổi số 10/10/2024 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và nhu cầu thực tiễn của địa phương; phổ biến mô hình hay, cách làm mới về CĐS trên trang thông tin điện tử về CĐS của tỉnh https://chuyendoiso.dongthap.gov.vn, trên chuyên mục CĐS của các cơ quan truyền thông và các trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; phổ biến cho người dân, doanh nghiệp tham khảo, áp dụng mô hình CĐS trên trang https://t63.mic.gov.vn và https://c63.mic.gov.vn

Rà soát, sửa đổi chính sách thuộc thẩm quyền của địa phương, đồng bộ với Luật Giao dịch điện tử và Luật Viễn thông; nâng cấp Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp 2.0 lên phiên bản 3.0.

Đối với hạ tầng số, rà soát, xóa các vùng lõm sóng trên địa bàn, yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm tốc độ mạng viễn thông di động đạt tối thiểu 40 Mbps; phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet phát triển mạng viễn thông tại các khu vực khó khăn nhằm bảo đảm mục tiêu mỗi hộ gia đình có khả năng tiếp cận một đường Internet cáp quang băng rộng.

Duy trì kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, doanh nghiệp và người dân, từng bước tạo thành Kho dữ liệu lớn của tỉnh để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp tục mở rộng phạm vi cung cấp dữ liệu trên Cổng dữ liệu mở của tỉnh để các cơ quan, đơn vị, người dân, doanh nghiệp khai thác và sử dụng.

Thực hiện kết nối, chia sẻ hiệu quả dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) và Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP); khai thác triệt để thông tin, dữ liệu đã có từ các cơ sở dữ liệu quốc gia; bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu tuân thủ theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử quốc gia.

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức; người dân thuộc đơn vị và địa bàn quản lý về chuyển đổi số để thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin…

Được biết, năm 2023, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã phấn đấu đạt và vượt 43/51 chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch CĐS đề ra, trong đó có 17 chỉ tiêu vượt và 26 chỉ tiêu đạt.

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn