Huyện Hồng Ngự đẩy mạnh chuyển đổi số

Cập nhật ngày: 26/11/2023 05:48:00

http://baodongthap.com.vn/database/video/20231126054920DT2-4.mp3

 

ĐTO - Trên cơ sở chương trình hành động của Huyện ủy, UBND huyện Hồng Ngự ban hành Kế hoạch số 136 ngày 7/4/2023 thực hiện và phân công cụ thể vai trò, trách nhiệm của từng phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ, toàn diện đạt hiệu quả. Nổi bật, UBND huyện Hồng Ngự ban hành kế hoạch chuyển đổi số riêng từng ngành đối với 3 lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, y tế, giáo dục). Đồng thời kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đối số cấp huyện; 10/10 xã, thị trấn đều thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã cũng như xây dựng kế hoạch thực hiện tại địa phương.


Người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt khi làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Long Khánh B (huyện Hồng Ngự)

Cụ thể hóa Quyết định số 1397 ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thành phố trên địa bàn, UBND huyện Hồng Ngự ban hành Kế hoạch số 89 ngày 1/3/2023 về việc thực hiện Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số trên địa bàn. Bên cạnh đó, phát động phong trào thi đua chuyên đề “Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện Hồng Ngự” năm 2023, được sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn huyện Hồng Ngự hưởng ứng việc chuyển đổi số phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, địa phương.

Huyện Hồng Ngự quan tâm phát triển hạ tầng số, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Triển khai có hiệu quả khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp phiên bản 2.0. Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh được huyện kết nối đến cơ quan hành chính từ cấp xã, cấp huyện liên thông đến cấp tỉnh, góp phần hình thành mạng truyền số liệu chuyên dùng theo quy định bảo đảm an toàn, bảo mật. Nguồn nhân lực vận hành các hệ thống thông tin để bảo đảm khai thác các hệ thống dùng chung của tỉnh được kết nối với các nền tảng số chung về tích hợp và chia sẻ dữ liệu, định danh và xác thực điện tử, thanh toán điện tử; giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng.

Địa phương tổ chức hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ và phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, vận hành; trình thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định, nhất là đối với các hệ thống mạng LAN và các hệ thống thông tin ngành. Đồng thời thực hiện có hiệu quả hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (Cổng dịch vụ công của tỉnh), liên thông với Cổng dịch vụ công Quốc gia; triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành đến 100% cơ quan Nhà nước và UBND các xã, thị trấn. Việc bán hàng và mua sắm hàng hóa trên môi trường điện tử đang và trở thành thói quen của đa số người tiêu dùng.

Hiện tại, 100% các sản OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao của huyện đã có mặt và mua bán trên các sàn thương mại điện tử: Shopee, Lazada, Voso, Postmart. Các Tổ công nghệ số cộng đồng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký tài khoản (dịch vụ công trực tuyến) trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến; cài đặt phản ánh kiến nghị qua ứng dụng e-Đồng Tháp; mở cửa hàng số và mở tài khoản thanh toán trực tuyến... cho hàng ngàn lượt người dân có tài khoản thanh toán điện tử.

Thời gian tới, huyện Hồng Ngự tiếp tục triển khai, ứng dụng có hiệu quả các cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, nhất là cơ sở dữ liệu đất đai. Hướng dẫn người dân ứng dụng các dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp cùng khai thác đảm bảo theo yêu cầu của tỉnh. Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư theo hướng hiện đại, an toàn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số trên địa bàn huyện, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền số. Địa phương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia Không gian khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của tỉnh; triển khai Kế hoạch số 52 ngày 10/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Cùng với đó, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình chuyển đổi phương thức sản xuất truyền thống sang phương thức sản xuất áp dụng công nghệ số; tăng cường mua bán qua các sàn giao dịch thương mại điện tử; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Song song đó, triển khai Chương trình viễn thông công ích thực hiện hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn sử dụng thiết bị thông minh (điện thoại thông minh, máy tính bảng...) theo lộ trình hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả 3 trụ cột chuyển đổi số (chính quyền số, kinh tế số, xã hội số) trên địa bàn huyện vùng biên Hồng Ngự.

NGỌC TÂM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn