Thời hạn nộp và nơi tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cập nhật ngày: 01/04/2024 10:51:45

ĐTO - Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013; Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015; Thông tư số 15/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015.


Viên chức Trung tâm Dịch vụ việc làm hướng dẫn người lao động làm thủ tục trợ cấp thất nghiệp (Ảnh: H.An)

I. Thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp:

1. Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

2. Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền.

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền.

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

3. Trung tâm Dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và trao phiếu trực tiếp cho người nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp hồ sơ qua đường bưu điện; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định này thì trả lại người nộp và nêu rõ lý do (tại Điều 17, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ).

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp” (được bổ sung tại Khoản 7, Điều 1, Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ).

II. Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Vì vậy, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tiếp tại:

- Trung tâm Dịch vụ việc làm, địa chỉ: số 4, đường Nguyễn Thái Học, phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại: 02773.977.939

Ngoài ra, người lao động còn có thể nộp hồ sơ tại:

- Cổng Dịch vụ công tỉnh theo địa chỉ https://motcua.dongthap.gov.vn

- Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn