Phát động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia

Cập nhật ngày: 08/06/2022 05:57:18

ĐTO - Nhằm phát động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022”, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tích cực tham gia.

Thông tin về cuộc thi và triển lãm được đăng tải tại địa chỉ: www.anhnghethuatbiengioi2022.com. Thời gian nhận ảnh đến hết ngày 30/8/2022 và tác giả gửi ảnh trực tiếp tại website: www.anhnghethuatbiengioi2022.com. Thông qua cuộc thi và triển lãm nhằm tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong việc triển khai Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia, thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời tôn vinh những nghệ sĩ, tác giả có những sáng tạo nghệ thuật về biên giới Quốc gia cũng như quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới Quốc gia trên đất liền đến với công chúng trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào tự tôn dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn