Giá bồi thường đã được giải quyết phù hợp quy định

Cập nhật ngày: 12/08/2019 10:41:06

ĐTO - Ông Nguyễn Ngọc Trung ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười khiếu nại, yêu cầu nâng giá bồi thường đất từ 289.000 đồng/m2 lên 1.200.000 đồng/m2; nâng giá bồi thường cây tràm lên 50.000 đồng/cây; bồi thường đất thủy lợi (mương lộ) diện tích khoảng 442m2 do bị thu hồi quyền sử dụng đất để thực hiện công trình Hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

Theo kết quả xác minh của cơ quan chức năng, ngày 17/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1164 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Ngày 11/10/2017, UBND huyện Tháp Mười ban hành Quyết định số 2068 về việc thu hồi quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Ngọc Trung diện tích hơn 672m2 đất trồng cây lâu năm tại xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười để thực hiện công trình trên.

Ngày 11/10/2017, UBND huyện Tháp Mười ban hành Quyết định số 441 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp (ĐT 856), xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười. Ngày 13/10/2017, UBND huyện Tháp Mười có Quyết định số 2083 giải quyết bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất cho ông Nguyễn Ngọc Trung với tổng số tiền hơn 316 triệu đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Trung không thống nhất phương án bồi thường và có đơn khiếu nại. Ngày 26/11/2018, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười ban hành Quyết định số 60 giải quyết bác đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Trung. Ông Nguyễn Ngọc Trung không thống nhất quyết định giải quyết trên nên tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 21/5/2019, lãnh đạo UBND tỉnh đối thoại với ông Nguyễn Ngọc Trung. Qua kết quả kiểm tra, rà soát của ngành chức năng, yêu cầu nâng giá bồi thường đất từ 289.000 đồng/m2 lên 1.200.000 đồng/m2; nâng giá bồi thường cây tràm lên 50.000 đồng/cây; bồi thường đất thủy lợi (mương lộ) diện tích khoảng 442m2 là không có cơ sở xem xét, giải quyết. Quyết định số 60 ngày 26/11/2018 của Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười là phù hợp với các quy định.

Do đó, ngày 8/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 230 với nội dung giữ nguyên Quyết định số 60 ngày 26/11/2018 của Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười. Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này, nếu không đồng ý, ông Nguyễn Ngọc Trung có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn