Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp được Chính phủ tặng Cờ thi đua

Cập nhật ngày: 22/01/2021 16:03:11

ĐTO - Chiều 22/1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị tổng kết và triển khai công tác năm 2021.


Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ

Năm 2020, toàn ngành kiểm sát thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra nhằm nâng cao chất lượng, tiến độ giải quyết vụ án, bảo đảm các quyết định phê chuẩn áp dụng các biện pháp ngăn chặn đúng quy định pháp luật.

Nổi bật là thực hiện kiểm sát 100% vụ án hình sự ngay khi khởi tố; phối hợp xác định 66 vụ án trọng điểm để đưa ra điều tra, truy tố, xét xử nhanh. Ngành kiểm sát cũng chủ động phối hợp với tòa án tổ chức 124 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm, 10 phiên tòa xét xử lưu động. Thông qua công tác kiểm sát đã ban hành 68 kháng nghị phúc thẩm, 31 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và 13 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật; thực hiện 48 lượt kiểm sát trực tiếp và đột xuất nhà tạm giữ.


Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021, ngành kiểm sát thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững mạnh về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Toàn ngành thực hiện có hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, qua đó góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời ngành kiểm sát tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành trong đơn vị.


Khen thưởng cho tập thể Lao động xuất sắc

Dịp này, Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối ngành kiểm sát cho 4 tập thể là Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm (thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh) và 3 Viện Kiểm sát nhân dân của TP.Cao Lãnh, TP.Hồng Ngự, huyện Cao Lãnh. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khen thưởng cho 3 tập thể Lao động xuất sắc.

DƯƠNG CẦM

Gửi bình luận của bạn