Giám sát xây dựng mô hình không khói thuốc

Cập nhật ngày: 21/12/2018 09:51:43

Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá là một biện pháp hữu hiệu để thực hiện quyền của người không hút thuốc được hít thở bầu không khí trong lành, hạn chế các nguy cơ bệnh tật, góp phần tạo ra nếp sống văn minh, lịch sự cho cán bộ, công chức, viên chức.

Từ 28/11 - 7/12/2018, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thành lập một đoàn giám sát do Khoa Truyền thông Giáo dục sức khỏe phụ trách thực hiện giám sát hoạt động môi trường không khói thuốc tại các Trung tâm Y tế và các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu: hỗ trợ các trang thiết bị và nắm bắt kiến thức đầy đủ để đạt chuẩn đơn vị không khói thuốc theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, đánh giá kết quả thực hiện những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động triển khai tại đơn vị.

Để xây dựng nơi làm việc không khói thuốc, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các bước sau: thành lập Ban chỉ đạo nhằm đưa ra định hướng và chỉ đạo thực hiện xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc tại cơ quan, đơn vị; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo trong việc triển khai, tuyên truyền, giám sát và duy trì các hoạt động thực hiện nơi làm việc không khói thuốc; tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể thực hiện tốt và có quy định phạt những trường hợp vi phạm quy định cấm hút thuốc tại cơ quan, đơn vị.

Khảo sát thực trạng trước khi triển khai hoạt động nhằm xác định tình hình sử dụng thuốc lá, hiểu biết về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, thái độ đối với hành vi hút thuốc tại nơi làm việc và mức độ ủng hộ của cán bộ, nhân viên đối với quy định thực hiện môi trường không khói thuốc tại cơ quan, đơn vị.

Xây dựng nội quy và kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan nhằm góp phần quyết định thành công của hoạt động. Việc xây dựng nội quy, kế hoạch căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành và kết quả khảo sát thực trạng đã được tiến hành.

Xây dựng nội quy: cần bám sát vào tiêu chí đánh giá nơi làm việc không khói thuốc và những nội dung cơ bản sau: quy định cấm, xử phạt đối với những trường hợp vi phạm, cấm các nhà tài trợ dưới mọi hình thức, phân công trách nhiệm, tổ chức giám sát khi thực hiện.

Xây dựng kế hoạch: thực hiện được mục tiêu cụ thể của từng hoạt động: phổ biến nội quy bằng các phương pháp như: thông báo tại các cuộc họp giao ban lãnh đạo tại cơ quan, đơn vị gửi văn bản tới các phòng, ban; thông báo, niêm yết nội quy tại cổng bảo vệ, phòng khách hoặc những nơi đông người qua lại.

Triển khai các hoạt động như tổ chức lễ mitting hưởng ứng môi trường không khói thuốc; phổ biến các chính sách của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; phổ biến kế hoạch thực hiện, giám sát và duy trì kêu gọi toàn cơ quan hưởng ứng xây dựng nơi làm việc không khói thuốc.

Tập huấn, hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về truyền thông vận động cán bộ hạn chế tiến tới loại bỏ thuốc; tư vấn các phương pháp cai nghiện thuốc, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về phòng, chống tác hại thuốc lá; gắn các biển báo, biển cấm hút thuốc, loại bỏ các vật dụng liên quan đến thuốc lá như gạt tàn, quẹt lửa...

Giám sát, đánh giá việc thực thi quy định không hút thuốc nơi làm việc là hoạt động nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.

Nguyễn Hiền

Gửi bình luận của bạn