Ngày 24/3

Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Cập nhật ngày: 18/02/2019 05:57:07

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu mỗi địa phương tùy vào điều kiện để tổ chức hoạt động này với quy mô và hình thức cho phù hợp. Vận động tất cả xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; các xã, phường, thị trấn không đủ điều kiện tổ chức có thể phối hợp nhưng không quá 3 đơn vị và phải có đơn vị chủ trì.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân của tỉnh được tổ chức tại phường 1, TP.Cao Lãnh; huy động khoảng 3.000 người là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân lao động, học sinh, sinh viên tham gia.

Thời gian tổ chức của tỉnh vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật, ngày 24/3/2019. Tùy theo điều kiện, các địa phương đồng loạt tổ chức vào thời điểm này hoặc có thể tổ chức vào các ngày khác trong tháng 3/2019.

PV

Gửi bình luận của bạn