Số: 134 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 21 tháng 8 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 27/08/2019 10:17:15

“Đấu giá Quyền Khai thác sử dụng 18 Ki ốt, Khu Rau - Củ - Quả”

* Đấu giá Quyền Khai thác sử dụng 18 Ki ốt tại Khu Rau - Củ - Quả, Chợ thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Giá khởi điểm: 50.000.000đ/Ki ốt/60 tháng

- Diện tích, giá thuê mặt bằng hàng tháng như sau:

Diện tích 18m2/Ki ốt. Số thu hàng tháng: 1.080.000đ/tháng

- Thời hạn sử dụng, hình thức thuê Ki ốt:

Thời hạn sử dụng quyền thuê Ki ốt: 60 tháng (Sáu mươi tháng) kể từ ngày nhận tài sản bàn giao trúng đấu giá. Mục đích sử dụng Ki-ốt kinh doanh mua bán hàng hóa đúng ngành hàng theo sơ đồ bố trí trong Phương án số 02/PA-BQLC đã được UBND thị xã Hồng Ngự phê duyệt.

Nhà nước giao Ki-ốt có thu tiền thuê Ki-ốt bán hàng hàng tháng theo biểu thu tiền đối với các Ki-ốt và thu tiền trúng đấu giá quyền sử dụng Ki-ốt theo thời hạn trên.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 23/8/2019 đến 15 giờ ngày 09/9/2019

- Tiền đặt trước: Nộp 10.000.000đ tại Ban Quản lý chợ thị xã Hồng Ngự vào ngày 09, 10 và đến 15 giờ ngày 11/9/2019 (Người đăng ký tham gia đấu giá ngoài tiền đặt trước còn phải nộp 50.000.000đ/ Ki ốt để đảm bảo thực hiện hợp đồng khi trúng đấu giá)

- Tiền mua hồ sơ: 100.000đ/hồ sơ

- Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 12/9/2019 tại Ban Quản lý chợ thị xã Hồng Ngự.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, ĐT: 0277 3852 059 hoặc Ban Quản lý chợ thị xã Hồng Ngự, ĐT: 0277 387 240 (trong giờ làm việc).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn