Số: 188 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 31 tháng 10 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 05/11/2019 07:48:14

Đấu giá cho thuê quỹ đất công ích năm 2019-2020 trên địa bàn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp như sau:

1. Tại xã Long Khánh B, diện tích 43,416m2, đất trồng cây hàng năm khác

+ Thửa đất số 644, tờ bản đồ số 6, diện tích: 12.953m2

+ Thửa đất số 645, tờ bản đồ số 6, diện tích: 2.660m2

+ Thửa đất số 253, tờ bản đồ số 7, diện tích: 27.803m2

 Giá khởi điểm: 350.000đ/1.000m2/năm.

2. Tại xã Long Thuận, diện tích 22.686m2, đất chuyên trồng lúa nước

+ Thửa đất số 462, tờ bản đồ số 4, diện tích: 2.429m2

+ Thửa đất số 493, tờ bản đồ số 4, diện tích: 3.456m2

+ Thửa đất số 509, tờ bản đồ số 4, diện tích: 3.014m2

+ Thửa đất số 884, tờ bản đồ số 4, diện tích: 2.311m2

+ Thửa đất số 874, tờ bản đồ số 4, diện tích: 2.955m2

+ Thửa đất số 1028, tờ bản đồ số 4, diện tích: 5.603m2

+ Thửa đất số 701, tờ bản đồ số 3, diện tích: 2.918m2

 Giá khởi điểm: 1.850.000đ/1.000m2/năm.

* Hình thức thuê:

- Thời gian thuê: 01 (một ) năm.

- Nộp tiền thuê đất trúng đấu giá theo quy định.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 04/11/2019 đến 15 giờ ngày 25/11/2019.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào ngày 25, 26 và đến 15 giờ ngày 27/11/2019.

- Tiền bán hồ sơ:

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 28/11/2019, tại Ủy ban nhân dân xã Long Khánh B.

 10 giờ ngày 28/11/2019, tại Ủy ban nhân dân xã Long Thuận.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại UBND xã Long Khánh B và UBND xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 hoặc Ủy ban nhân dân xã Long Khánh B. Điện thoại: 0277 3590 014; hoặc Ủy ban nhân dân xã Long Thuận. Điện thoại: 0277 3581 004 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn