Số: 208 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 15 tháng 11 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 18/11/2019 10:06:02

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, thông báo đấu giá Quyền khai thác thu dịch vụ Đò, Chợ năm 2020 trên địa bàn xã Thông Bình, huyện Tân Hồng.

* Quyền khai thác thu dịch vụ bến đò năm 2020.

- Bến đò Tân Thành B – Thông Bình. Giá khởi điểm: 50.000.000đ/năm.

- Bến đò Long Sơn Ngọc: Hướng bờ Tây – CDC Long Sơn Ngọc đi về hướng bờ Nam – UBND xã Thông Bình. Giá khởi điểm: 60.000.000đ/năm.

* Quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ năm 2020.

- Chợ Công Binh. Giá khởi điểm: 15.000.000đ/năm.

- Chợ Long Sơn Ngọc. Giá khởi điểm: 50.000.000đ/năm.

Thời gian khai thác: 01 (một năm), kể từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Người trúng đấu giá: phải Nộp 50% số tiền trúng đấu khai thác thu dịch vụ đò, chợ ngay trong ngày ký Biên bản trúng đấu giá, số tiền 50% còn lại phải nộp tiếp trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản trúng đấu giá thành.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 18/11/2019 đến 15 giờ ngày 05/12/2019.

- Nhận tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm của tài sản vào các ngày 05, 06 và đến 15 giờ ngày 09/12/2019 tại Uỷ ban nhân dân xã Thông Bình.

- Tiền mua hồ sơ: + Đò Tân Thành B, Long Sơn Ngọc, chợ Long Sơn Ngọc: 150.000đ/hồ sơ;

+ Chợ Công Binh: 50.000đ/hồ sơ.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 10/12/2019 tại Uỷ ban nhân dân xã Thông Bình.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Người tham gia đấu giá, muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 01, đường Lê Quý Đôn, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại: (0277) 3852 059 hoặc Uỷ ban nhân dân xã Thông Bình, Điện thoại: (0277) 3520. 511 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn