Số: 195/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 08 tháng 11 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 11/11/2019 08:37:34

* Quyền khai thác dịch vụ sử dụng Đò năm 2020 trên địa bàn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (Thời gian khai thác từ 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020) như sau:

- Bến đò Voi Thầy Lợi qua Long Thái. Giá khởi điểm: 25.000.000đ.

- Bến đò Phú Thuận A - Số 12. Giá khởi điểm: 63.000.000đ.

- Bến đò Phú Thuận A qua Cây số 15. Giá khởi điểm: 400.000.000đ.

- Bến đò Phú Thuận A qua Cây số 17. Giá khởi điểm: 310.000.000đ.

- Bến đò Phú Thuận A qua Cây số 18. Giá khởi điểm: 340.000.000đ.

- Bến đò Phú Thuận B qua Cây số 23. Giá khởi điểm: 780.000.000đ.

- Bến đò Phú Trung - Chợ Vàm. Giá khởi điểm: 250.000.000đ.

* Người đăng ký tham gia đấu giá và trúng đấu giá phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về Đò.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 11/11/2019 đến 15 giờ ngày 26/11/2019.

- Tiền đặt trước: Nộp 6.000.000đ (với giá khởi điểm từ 50 đến 100 triệu); 50.000.000 đ (với giá khởi điểm từ 50 đến 100 triệu) vào ngày 26, 27 và đến 15 giờ ngày 28/11/2019.

- Tiền bán hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 29/11/2019, tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hồng Ngự

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hồng Ngự. Điện thoại: 0277 3837 262 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn