Số: 189/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 04 tháng 11 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 08/11/2019 08:44:28

Đấu giá QSDĐ trên địa bàn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, gồm:

1. Các nền tại Cụm dân cư Cây Sung, xã Long Khánh A (09 nền).

* Lô A3: (03 nền). Nền số: 05, 06, 07. Diện tích: 81,0m2/nền.

* Lô C3: (06 nền). Nền số: 03, 05, 06, 07, 08, 09. Diện tích: 81,0m2/nền.

Giá khởi điểm: 117.612.000đ/nền

2. Nền tại Tuyến dân cư đoạn Cải Tiến, xã Thường Phước 2 (01 nền).

* Nền số: 230, Diện tích: 100 m2; Giá khởi điểm: 417.300.000đ

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 08/11/2019 đến 17 giờ ngày 03/12/2019.

- Tiền đặt trước: Nộp 23.000.000đ (đối với các nền tại Cụm dân cư Cây Sung) và 83.000.000đ (đối với nền tại Tuyến dân cư Cải Tiến) vào ngày 02, 03 và đến 17 giờ ngày 04/12/2019.

- Tiền bán hồ sơ:

+ 100.000đ/hồ sơ/nền (đối với các nền tại Cụm dân cư Cây Sung)

+ 200.000đ/hồ sơ (đối với nền tại Tuyến dân cư Cải Tiến)

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 06/12/2019 tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

 * Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự. Điện thoại: 0277 3839 015 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn