Số: 196/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 08 tháng 11 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 11/11/2019 08:36:38

* Đấu giá cho thuê QSDĐ, đất nuôi trồng thủy sản, tọa lạc xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

Thửa đất số 1345, 1346 tờ bản đồ số 04. Tổng diện tích 41.987,82m2

Giá khởi điểm: 2.300đồng/m2/năm

* Thời gian thuê: 20 năm (Hai mươi năm), nộp tiền thuê đất hàng năm, giá trúng được ổn định 10 năm, hết thời gian ổn định sẽ thực hiện điều chỉnh đơn giá theo Nghị định 46/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

* Điều kiện tham gia đấu giá:

            - Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

            - Đảm bảo đủ điều kiện về năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

            - Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án.

            - Người trúng đấu giá phải thực hiện quy hoạch hệ thống giao thông, cấp thoát nước cho vùng nuôi sản xuất phía trong (phải có thỏa thuận với vùng nuôi phía trong).

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 11/11/2019 đến 15 giờ ngày 02/12/2019.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào ngày 02/12/2019; 03/12/2019 và đến 15 giờ ngày 04/12/2019.

- Tiền bán hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 05/12/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình. Điện thoại: 0277 3833 856 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn