Số: 200/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 11 tháng 11 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 13/11/2019 08:41:48

* Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng năm 2020, tại các xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng; xã An Phú Thuận, xã Hòa Tân, xã Tân Phú Trung huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (Thời gian khai thác từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020)

1. Xã Tân Thành A

Chợ Tân Thành A;

Giá khởi điểm: 55.000.000đ

2. Xã An Phú Thuận

Chợ An Phú Thuận;

Giá khởi điểm: 219.000.000đ

3. Xã Hòa Tân

- Chợ Trung tâm; Giá khởi điểm: 201.733.000đ

- Chợ Xẻo Mát; Giá khởi điểm: 43.558.000đ

4. Xã Tân Phú Trung

- Chợ Tân Phú Trung;

Giá khởi điểm: 137.966.000đ

- Chợ Bình Tiên; Giá khởi điểm: 127.162.000đ

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 13/11/2019 đến 15 giờ ngày 27/11/2019.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào ngày 27, 28 và đến 15 giờ ngày 29/11/2019.

- Tiền bán hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá:

+ 08 giờ ngày 02/12/2019, tại UBND xã Tân Thành A.

+ 09 giờ ngày 02/12/2019, tại UBND xã An Phú Thuận.

+ 09 giờ ngày 03/12/2019, tại UBND xã Hòa Tân.

+ 14 giờ ngày 03/12/2019, tại UBND xã Tân Phú Trung.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại Ủy ban nhân dân các xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng; xã An Phú Thuận, xã Hòa Tân, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 hoặc UBND xã Tân Thành A. Điện thoại: 0277 3522 021 hoặc UBND xã An Phú Thuận. Điện thoại: 0277 3616 180 hoặc UBND xã Hòa Tân. Điện thoại: 0277 3624 107 hoặc UBND xã Tân Phú Trung. Điện thoại: 0277 3629 313 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản

Gửi bình luận của bạn