Số: 133/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 14 tháng 9 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 16/09/2020 10:26:14

Khu Du lịch Tràm Chim

Đấu giá Dịch vụ giữ xe gồm: 01 nhà xe ô tô, 01 nhà xe mô tô và khu vực sân nhựa tại Khu đón khách năm 2020 của Khu Du lịch Tràm Chim. Thời hạn hợp đồng là 03 năm. Người trúng đấu giá thực hiện theo Quy định, Điều kiện với các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá dịch vụ năm 2020 tại Khu Du lịch Tràm Chim số: 168/QyĐ-KDLTC ngày 05/8/2020 của Khu Du lịch Tràm Chim. Giá khởi điểm: 80.000.000đ/năm.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 16/9/2020 đến 15 giờ ngày 25/9/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm của 3 năm (24.000.000đ) nộp vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp vào ngày 25, 28 và đến 15 giờ ngày 29/9/2020.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 30/9/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 01, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 3854517.

 * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn