Đồng Tháp đăng cai liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ XIV - năm 2013

Cập nhật ngày: 08/06/2012 07:08:58

Theo đề nghị của Trung tâm Văn hóa khu vực ĐBSCL, Cục Văn hóa Cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chấp thuận cho tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức Liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ XIV- năm 2013.

Để liên hoan thu được kết quả tốt đẹp, Cục Văn hóa Cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập kế hoạch chi tiết, trình UBND tỉnh phê duyệt, triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Mặt khác, gởi thông báo triệu tập đến các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL về tham dự liên hoan.

Đây là hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa nghệ thuật, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trong khu vực ĐBSCL lần đầu tiên được tổ chức tại Đồng Tháp, liên hoan hứa hẹn sẽ mang lại nhiều niềm vui cho quần chúng nhân dân. Được biết, chương trình liên hoan được diễn ra tại khu di tích Nguyễn Sinh Sắc.

Bá Thảo

Gửi bình luận của bạn