Bổ sung chỉ tiêu đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội vào năm 2020

Cập nhật ngày: 10/11/2019 17:07:03

ĐTO - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi UBND tỉnh về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; theo đó, có đề xuất tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHXH tự nguyện.


Người lao động thực hiện thủ tục bảo hiểm thất nghiệp

Sau khi trao đổi thống nhất với BHXH tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội bổ sung chỉ tiêu đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN và BHXH tự nguyện như sau: Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là 110.471 người, ước thực hiện năm 2019 có 96.448 người tham gia, đạt 87%, năm 2020 có từ 103.038 người trở lên tham gia, đạt ít nhất 93%; Đối tượng tham gia BHTN là 94.297 người, ước thực hiện năm 2019 có 81.782 người tham gia, đạt 87%, năm 2020 có từ 87.800 người trở lên tham gia, đạt ít nhất 93%; Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ước thực hiện năm 2019 đạt 3.348 người, năm 2020 đạt 3.850 người (tăng 15% so với năm 2019).

NHẬT MAI

Gửi bình luận của bạn