Chôn lấp rác thải từ hoạt động sơ chế, chế biến xoài ở những khu vực đủ điều kiện

Cập nhật ngày: 10/11/2019 03:43:54

ĐTO - Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Tháp có văn bản gửi đến các sở, ngành và một số địa phương về quy định một số phương án về việc xử lý chất thải từ hoạt động sơ chế, chế biến xoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, phương án xử lý tạm thời đối với chất thải hữu cơ phát sinh từ hoạt động sơ chế, chế biến xoài, UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo: đối với địa phương có khu chôn lấp hợp vệ sinh đáp ứng nhu cầu tiếp nhận rác thải xoài (huyện Tân Hồng) thì thu gom, vận chuyển về khu xử lý rác Dinh Bà để chôn lấp hợp vệ sinh. Đối với khu xử lý rác Hòa Thành (huyện Lai Vung), chỉ xem xét tiếp nhận rác thải xoài sau khi ô chôn lấp số 2 được đầu tư hoàn chỉnh, nghiệm thu, đi vào hoạt động. Đối với các địa phương chưa có giải pháp xử lý và không có khu chôn lấp hợp vệ sinh đáp ứng nhu cầu tiếp nhận rác thải xoài (như TP.Cao Lãnh, TP.Sa Đéc, huyện Cao Lãnh, huyện Thanh Bình, huyện Lai Vung) thì thu gom, vận chuyển về khu xử lý rác Dinh Bà để chôn lấp hợp vệ sinh. Về phía các cơ sở đã thỏa thuận thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải xoài với các đơn vị ngoài tỉnh thì tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Để chủ động trong việc vận chuyển loại rác thải này, UBND tỉnh Đồng Tháp giao Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp làm đầu mối, thỏa thuận ký hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải hữu cơ với các cơ sở sơ chế, chế biến xoài trên địa bàn tỉnh để vận chuyển về khu xử lý rác Dinh Bà (huyện Tân Hồng) và xử lý theo quy trình chôn lấp hợp vệ sinh theo quy định.

Tuy nhiên về lâu lâu dài, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ cần tăng cường mời gọi các nhà đầu tư nghiên cứu các đề tài khoa học và thực hiện các dự án chế biến vỏ xoài, hạt xoài thành các sản phẩm khác có giá trị (như: phân hữu cơ, thức ăn gia súc...); nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh từ hoạt động sơ chế, chế biến xoài trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cao Lãnh quy hoạch mở rộng khu xử lý chất thải rắn Đập Đá phải có khu vực chôn lấp hợp vệ sinh rác thải hữu cơ phát sinh từ hoạt động sơ chế, chế biến nông sản (như: vỏ xoài, hạt xoài và các loại rau, củ, quả).

Mỹ Lý

Gửi bình luận của bạn