Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Cập nhật ngày: 23/03/2020 09:05:45

ĐTO - UBND tỉnh vừa có chỉ đạo về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành và các địa phương.

Cụ thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; nêu gương những tổ chức, cá nhân điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, kịp thời phê phán các hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về công tác gia đình.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục duy trì nhân rộng và phát huy hiệu quả của mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, các mô hình mới, cách làm hay trong công tác gia đình; tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân bạo lực gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững...

Công an tỉnh hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi bạo lực gia đình đảm bảo tính răn đe, giáo dục để giảm nguy cơ tái diễn; can thiệp kịp thời khi phát hiện có trường hợp bạo lực gia đình xảy ra. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục củng cố và phát triển mạng lưới cộng tác viên là nhân viên y tế khóm, ấp thực hiện nhiệm vụ y tế và công tác gia đình, trẻ em theo quy định; tạo điều kiện bố trí nơi tạm lánh, chăm sóc, hỗ trợ y tế cho nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận thông tin tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình là trẻ em; thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh những kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình; đưa các nội dung giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình vào sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa phù hợp với điều kiện thực tế của từng nơi.

Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, đề án, kế hoạch về lĩnh vực gia đình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng đơn vị, địa phương.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai, bố trí nguồn lực địa phương và huy động xã hội hóa để thực hiện có hiệu quả công tác gia đình và các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn phụ trách; kịp thời xử lý nhanh, hiệu quả các điểm nóng về bạo lực gia đình, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đối với các vụ việc phức tạp, đề phòng xảy ra hậu quả nghiêm trọng... Đồng thời quy định trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình nghiêm trọng.

T.T

Gửi bình luận của bạn