Điều chỉnh, bổ sung diện tích đất thu hồi nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự

Cập nhật ngày: 22/04/2019 06:19:34

ĐTO - Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể là Dự án nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự với tổng diện tích thực hiện dự án là 69ha điều chỉnh là 84,93ha (do điều chỉnh quy hoạch) theo Quyết định phê duyệt dự án số 201 ngày 20/1/2019 của Bộ Giao thông Vận tải.

Đất thu hồi tại xã Phong Mỹ thuộc huyện Cao Lãnh; thị trấn Thanh Bình và các xã: Bình Thành, Tân Thạnh, An Phong thuộc huyện Thanh Bình; các xã: Phú Ninh, An Long, An Hòa thuộc huyện Tam Nông; xã An Bình A thuộc TX.Hồng Ngự.

T.T

 

Gửi bình luận của bạn