Quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

Cập nhật ngày: 19/04/2019 05:27:07

ĐTO - Theo Ban Chỉ đạo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng, chống cháy nổ và bảo vệ, phòng, chống cháy rừng tỉnh Đồng Tháp (Ban Chỉ đạo tỉnh), Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 trên địa bàn tỉnh, diễn ra từ ngày 1 - 31/5 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Tháng hành động thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể trong các doanh nghiệp cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm ATVSLĐ, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật ATVSLĐ, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Theo đó, các sở, ngành liên quan cũng tổ chức các hoạt động phong phú, thiết thực, có sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người lao động cả trong khu vực có hợp đồng lao động và không có hợp đồng lao động;...

TN

Gửi bình luận của bạn