Kịp thời hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai

Cập nhật ngày: 03/07/2020 05:43:10

ĐTO - Đến ngày 1/7/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các đơn vị thực hiện cứu trợ đột xuất cho người dân gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn. Đảm bảo việc xem xét, chi hỗ trợ đúng quy trình, kịp thời, đúng đối tượng từ cấp cơ sở.

Theo đó, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở sẽ hỗ trợ chi phí làm nhà ở là 17 triệu đồng/hộ. Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác được hỗ trợ chi phí di dời nhà ở là 10 triệu đồng/hộ (đối tượng được hỗ trợ tại chính sách này thì không được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 707 -ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh).

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở được sẽ hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở. Mức hỗ trợ: thiệt hại từ 80% trở lên là 15 triệu đồng/hộ, thiệt hại từ 50% đến dưới 80% là 12 triệu đồng/hộ, thiệt hại từ 30% đến dưới 50% là 10 triệu đồng/hộ. Bên cạnh đó, đối với hỗ trợ lương thực 15kg gạo/người đối với tất cả thành viên hộ gia đình thiếu đói trong dịp Tết âm lịch. Hỗ trợ 15kg gạo/người/tháng trong thời gian không quá 3 tháng cho mỗi đợt trợ giúp đối với tất cả thành viên hộ gia đình thiếu đói trong và sau thiên tai, hỏa hạn, mất mùa, giáp hạt hoặc lý do bất khả kháng khác...

P.L.

Gửi bình luận của bạn