Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

Cập nhật ngày: 01/07/2020 05:57:21

ĐTO - Đến ngày 26/6/2020, toàn tỉnh có 724 lao động (LĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 72,4% kế hoạch năm. Thị trường LĐ Đồng Tháp đến làm việc gồm: Nhật Bản 641 LĐ; Hàn Quốc 1 LĐ; Đài Loan 37 LĐ và các nước khác. Số LĐ của tỉnh đang tham gia học ngoại ngữ, giáo dục định hướng là 1.427 LĐ. UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 127 về việc tuyển chọn LĐ đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản, giao địa phương vận động, đưa LĐ tham gia dự tuyển. Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, khó khăn lớn nhất hiện nay là tác động của dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, lây lan trong cộng đồng đã gây tâm lý hoang mang, lo ngại cho gia đình và người LĐ làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng... Một số địa phương chưa thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền ở thường xuyên, liên tục; chưa tập trung tư vấn các đối tượng có nhu cầu, có đủ điều kiện về sức khỏe, trình độ... để đi làm việc ở nước ngoài. Công tác vận động người LĐ đi làm việc ở nước ngoài qua các đơn hàng Nhật Bản có một số địa phương vận động chưa đạt chỉ tiêu, chưa đúng đối tượng.

C.P.

Gửi bình luận của bạn