Một số mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 30/12/2018 06:19:59

ĐTO - Nghị quyết số 215 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX quy định một số nội dung, mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, một số mức chi cụ thể như sau: chi 100.000 đồng/người/ca (1 ca từ đủ 4 giờ trở lên) bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia bảo đảm trật tự ATGT ban đêm (bao gồm cả lực lượng cảnh sát khác tham gia trực tiếp cho nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT theo quy định tại Nghị định số 27 ngày 24/3/2010 của Chính phủ).

Về chi bồi dưỡng công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc phối hợp hoạt động các ngành, các tổ chức và các đoàn thể trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT, khắc phục sự cố đảm bảo ATGT và ùn tắc giao thông trên địa bàn, công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hạn chế hậu quả do tai nạn giao thông gây ra (chi bồi dưỡng cho Ban ATGT).

Cụ thể, Trưởng Ban: mức chi 1 triệu đồng/tháng đối với cấp tỉnh; 500.000 đồng/tháng đối với cấp huyện; 300.000 đồng/tháng đối với cấp xã. Phó trưởng Ban: mức chi 900.000 đồng/tháng đối với cấp tỉnh; 400.000 đồng/tháng đối với cấp huyện; 200.000 đồng/tháng đối với cấp xã. Thành viên: mức chi 800.000 đồng/tháng đối với cấp tỉnh; 300.000 đồng/tháng đối với cấp huyện; 150.000 đồng/tháng đối với cấp xã.

Chi bồi dưỡng các đơn vị có liên quan trong công tác phối hợp hoặc phụ trách tham mưu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc hoạt động bảo đảm trật tự ATGT: mức chi 600.000 đồng/người/tháng đối với cấp tỉnh; 300.000 đồng/người/tháng đối với cấp huyện (cụ thể đơn vị và số lượng người do Trưởng ban ATGT tỉnh quyết định).

Chi bồi dưỡng lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh, huyện; cảnh sát khác và công an xã; thanh tra Sở Giao thông Vận tải tham gia trực tiếp thường xuyên công tác bảo đảm trật tự ATGT: mức chi 40.000 đồng/buổi/người (không thanh toán làm thêm giờ, trực lễ).

Chi bồi dưỡng công chức, cán bộ, nhân viên Văn phòng Ban ATGT tỉnh, cán bộ chuyên trách Ban ATGT cấp huyện, Đội Thanh tra hành chính Sở Giao thông Vận tải, bộ phận hậu cần - tài chính phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tham gia công tác bảo đảm trật tự ATGT (xây dựng kế hoạch và biện pháp phối hợp các ban, ngành và chính quyền các cấp (bao gồm cả cấp xã) trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT và khắc phục ùn tắc giao thông; xây dựng các chương trình, đề án về bảo đảm trật tự ATGT, nhân rộng các mô hình điểm về bảo đảm trật tự ATGT...): mức chi 1.200.000 đồng/tháng/người (không thanh toán làm thêm giờ, trực lễ).

Chi thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông, gia đình nạn nhân bị chết do tai nạn giao thông (đối tượng, số lượng do lãnh đạo Ban ATGT tỉnh quyết định): Trong các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, mức chi hỗ trợ 3 triệu đồng/người đối với nạn nhân tử vong và 2 triệu đồng/người đối với nạn nhân bị thương nặng. Trong dịp Tết Nguyên đán, “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”: mức chi thăm hỏi 2 triệu đồng/người đối với nạn nhân bị thương nặng, gia đình nạn nhân tử vong có hoàn cảnh khó khăn.

Chi hỗ trợ ban đầu cho cán bộ bị thương, tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT: tùy theo tính chất, mức độ thương tật, tai nạn, Trưởng Ban ATGT tỉnh quyết định mức chi nhưng không quá 3 lần mức lương cơ sở/người; trường hợp cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT, mức chi không quá 6 lần mức lương cơ sở/người.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn