Tập trung vận động nguồn lực chăm lo cho người nghèo

Cập nhật ngày: 02/06/2020 06:12:11

ĐTO - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TX.Hồng Ngự đã có nhiều nỗ lực trong việc vận động nguồn lực chăm lo đời sống, tạo điều kiện để hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Thạnh và nhà tài trợ bàn giao nhà tình thương cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

Xác định công tác chăm lo đời sống cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và người yếu thế trong xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, Ủy ban MTTQVN TX.Hồng Ngự phối hợp các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền cho người dân về Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, công tác giảm nghèo của địa phương; vận động nhân dân nâng cao nhận thức, rèn luyện ý chí vươn lên thoát nghèo. Hàng năm, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQVN TX.Hồng Ngự chủ trì phối hợp các tổ chức thành viên triển khai vận động, kêu gọi các cá nhân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và phát động nhân dân hưởng ứng Tháng cao điểm vì người nghèo. Qua phát động, trong năm 2019, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp TX.Hồng Ngự đã vận động được hơn 14,6 tỷ đồng, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo. Cụ thể đã trao gần 12.000 suất quà, hỗ trợ xây dựng 89 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 8 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQVN các cấp TX.Hồng Ngự còn phối hợp các tổ chức thành viên thường xuyên vận động nguồn lực từ các cá nhân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn thị xã để thực hiện các hoạt động vì người nghèo như: hỗ trợ cất nhà tình thương, trao quà, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo. Trung bình mỗi năm, Ủy ban MTTQVN các cấp trên địa bàn thị xã vận động hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, góp phần xóa nhà tạm bợ, giúp hộ nghèo có mái nhà vững chắc, an tâm sinh sống. Từ đầu năm 2020 đến nay, đã vận động hỗ trợ xây dựng mới 4 căn nhà tình thương, tặng hơn 3.000 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, tặng xe đạp cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo mua bảo hiểm y tế,... tổng trị giá các hoạt động ước tính trên 1 tỷ đồng. Ủy ban MTTQVN các cấp TX.Hồng Ngự cũng tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi; tham gia xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQVN các cấp TX.Hồng Ngự còn tích cực phối hợp các ngành và tổ chức thành viên thực hiện giới thiệu việc làm cho lao động; tuyên truyền, vận động người dân tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Đã có 91 lao động xuất cảnh và trên 3.000 lao động tìm được việc làm trong năm 2019. Ủy ban MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên còn vận động, khuyến khích người dân tham gia vào các tổ hợp tác, mô hình phát triển kinh tế tại địa phương, đồng thời tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay chăn nuôi, trồng trọt phát triển kinh tế gia đình. Qua các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ của Ủy ban MTTQVN các cấp đã góp phần tạo động lực, niềm tin để người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, nâng cao đời sống người dân, góp phần giảm dần tỷ lệ hộ nghèo từ 4,05% năm 2018 xuống còn 3% vào cuối năm 2019. TX.Hồng Ngự hiện có 2 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa hàng năm từ 90% trở lên.

Ủy ban MTTQVN các cấp TX.Hồng Ngự sẽ tiếp tục tập trung vận động các cá nhân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài thị xã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho hộ nghèo, nâng cao đời sống cho hộ nghèo. Đồng thời vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể như chủ động phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự,... để góp phần hoàn thành và giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

M.X

Gửi bình luận của bạn