Thanh Bình: Thanh niên xung kích tình nguyện xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 18/11/2019 05:36:06


Đoàn viên, thanh niên tham gia rải đá đường nông thôn

ĐTO - Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, Ban Thường vụ (BTV) Huyện đoàn Thanh Bình triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong năm, BTV Huyện đoàn triển khai thực hiện Công trình thanh niên cấp huyện: “Duy trì và nâng chất 13 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi”; vận động xây dựng 1 cầu giao thông nông thôn tại xã Bình Tấn và hỗ trợ thực hiện 6km công trình thắp sáng đường quê. Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở trực thuộc cùng tổ chức ra quân đóng góp ngày công sửa chữa 14,5km và làm mới 3km đường giao thông nông thôn tổng kinh phí 152 triệu đồng; tham gia đóng góp ngày công xây dựng, khánh thành 5 công trình cầu nông thôn tại các xã: Bình Tấn, Tân Mỹ, Tân Long, An Phong và Phú Lợi; đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới 12.632/12.500 cây xanh; tuyên truyền bảo vệ nguồn nước, vệ sinh môi trường nông thôn...

P.L

Gửi bình luận của bạn