XÃ MỸ HỘI

Khởi sắc từ cộng đồng dân cư quản lý xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 06/01/2019 06:16:30

ĐTO - Trên cơ sở nghiên cứu mô hình làng mới của Hàn Quốc và tình hình thực tế của địa phương, xã Mỹ Hội (huyện Cao Lãnh) được tỉnh chọn làm thí điểm mô hình cộng đồng dân cư quản lý xây dựng nông thôn mới (NTM). Ban Chỉ đạo huyện Cao Lãnh ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện nhằm khơi dậy tính sáng tạo, tự lực, hợp tác của người dân; tuyên truyền, phổ biến cho người dân nông thôn nắm vững phương châm “3 biết - tự lực, tự chủ; hợp tác; vận dụng, thực hiện” trong xây dựng NTM.


Vận động người dân làm hàng rào, cột cờ, trồng hoa kiểng tuyến đường ấp Bình Hòa (xã Mỹ Hội) tạo diện mạo mới trong xây dựng nông thôn mới

Theo đó, người dân biết vai trò và trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM để tự lực bản thân. Đối với các phần việc liên quan trực tiếp đến trách nhiệm, quyền lợi của người dân sẽ do người dân tự thảo luận, chọn lựa vấn đề để tập trung hợp tác thực hiện hoặc đề xuất Nhà nước hỗ trợ thực hiện. Người dân biết được thông tin các công việc do Nhà nước thực hiện, được trao quyền góp ý, giám sát và đánh giá kết quả; những việc Nhà nước và nhân dân cùng làm, người dân biết công việc thuộc trách nhiệm của mình để phối hợp thực hiện. Người dân được tư vấn, được thông tin cụ thể các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn để vận dụng, thực hiện.

Xã Mỹ Hội đã củng cố, kiện toàn Ban Quản lý xã, Ban Phát triển ấp, theo hướng bổ sung thêm thành viên là người dân có uy tính trên địa bàn. Thành lập Minh Tân Hội quán là tiền đề thành lập Hợp tác xã kiểu mới (Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Hội) hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012. Tổ chức vận động, tuyên truyền người dân tham gia thực hiện liên kết sản xuất gắn với hợp đồng tiêu thụ lúa với doanh nghiệp được khoảng 179ha lúa, sản xuất xoài theo hướng hữu cơ khoảng 3,9ha và tiêu thụ 27,45 tấn xoài các loại.

Đặc biệt, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình kiểu mẫu trong thực hiện mô hình cộng đồng dân cư quản lý xây dựng NTM: mô hình đường kiểu mẫu đã chọn 2 tuyến đường ấp Tây Mỹ và ấp Bình Hòa để tuyên truyền, vận động nhân dân làm hàng rào, cột cờ, trồng hoa kiểng, tổng chiều dài khoảng 8,3km... được nhân dân đồng thuận, thực hiện tốt; vận động nhân dân tham gia đóng góp tiền, ngày công xây dựng công trình thắp sáng đường quê với chiều dài trên 8km, tổng số tiền trên 160 triệu đồng. Mô hình vườn kiểu mẫu đã chọn 5 hộ dân thực hiện, có đầu tư hệ thống phun tưới, sản xuất đảm bảo an toàn, hạn chế sử dụng thuốc hóa học, xây dựng hàng rào cây xanh, lối đi được đổ bê tông, chăn nuôi hợp vệ sinh.

Từ kết quả thực hiện các mô hình kiểu mẫu, xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng đường giao thông đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Người dân hiến đất và ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp 5 tuyến đường hơn 9km, tổng kinh phí thực hiện hơn 159 triệu đồng; mạnh thường quân hỗ trợ tiền và vật tư, người dân góp ngày công lao động để xây dựng mới 3 cầu bê tông với tổng kinh phí 515 triệu đồng tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi; xây dựng mới 25 căn nhà, sửa chữa 47 căn nhà và 25 nhà vệ sinh (từ 20 - 50 triệu đồng/căn).

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được từ mô hình cộng đồng dân cư quản lý xây dựng NTM, xã Mỹ Hội thường xuyên kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, Ban Quản lý các xã, Ban Phát triển các ấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện mô hình cộng đồng dân cư quản lý xây dựng NTM, đặc biệt là tham gia thực hiện mô hình vườn kiểu mẫu, đường giao thông kiểu mẫu và khu dân cư kiểu mẫu.

Phát triển mô hình kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng nông sản, giảm chi phí sản xuất. Thành lập các Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp dựa trên các mô hình Hội quán nông dân. Đồng thời huy động và sử dụng đạt hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Đặc biệt là đầu tư theo cơ chế đặc thù, Nhà nước hỗ trợ vật liệu xây dựng, nhân dân hiến đất và ngày công lao động. Kịp thời đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đóng góp (tiền, vật chất, ngày công lao động,...) để xây dựng NTM nhằm khích lệ tinh thần của người dân trên địa bàn.

NGỌC TÂM

Gửi bình luận của bạn