Tỷ lệ lao động được giải quyết việc làm đạt 54% kế hoạch năm

Cập nhật ngày: 08/06/2012 07:12:34

Kết quả điều tra khảo sát chọn mẫu về nhu cầu học nghề của lao động nông thôn do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện cho thấy, lực lượng lao động nông thôn có nhu cầu học nghề chiếm 13,5% so với số người được phỏng vấn. Nhóm nghề mà lao động có nhu cầu gồm: cơ khí hàn, tiện, sửa chữa máy, điện - điện tử, công nghệ thông tin, kế toán doanh nghiệp, may mặc chiếm đến 63%, còn lại 37% lao động có nhu cầu học nghề trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi thú y, các nghề thủ công nghiệp.


Học viên học nghề tại trường Trung cấp nghề giao thông vận tải

Để hoàn thành chỉ tiêu về công tác dạy nghề và giải quyết việc làm theo nhu cầu, trong tháng 5-2012, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tập trung tư vấn về việc làm và dạy nghề cho 2.879 lượt, tổ chức sàn giao dịch việc làm lần 2 có 1.108 lao động tham dự, giới thiệu 323 lao động đi làm việc ở các doanh nghiệp, nâng số lao động đã giải quyết việc làm từ đầu năm đến nay là 16.210 lao động, đạt 54% so với kế hoạch năm, trong đó có 40 người tham gia xuất khẩu lao động. Trên lĩnh vực đào tạo nghề, tính đến nay các cơ sở dạy nghề trong tỉnh đã tuyển mới và đào tạo 7.642 học viên hệ trung cấp, sơ cấp nghề, đạt 38,2% kế hoạch năm 2012. Góp phần vào công tác xây dựng nông thôn mới, trong tháng 4-2012, Sở phân công cán bộ hỗ trợ các xã nông thôn mới với sự tham gia của các lãnh đạo phòng chuyên môn, phối hợp cùng địa phương thực hiện xây dựng chương trình, kế hoạch xã nông thôn mới về tiêu chí hộ nghèo, cơ cấu lao động, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập tại 30 xã điểm giai đoạn 2011-2015.

Hỗ trợ trường nghề trong công tác dạy nghề, Phòng chức năng của Sở cũng đã tổng hợp phiếu khảo sát của doanh nghiệp về đào tạo lao động, khảo sát nhu cầu ký túc xá của học viên tại các trường trung cấp nghề, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ dạy nghề, hoàn chỉnh kế hoạch dạy nghề năm 2012, và giai đoạn 2012-2015 trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong tháng 6-212, Sở sẽ phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức phiên giao dịch việc làm lần thứ 3, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tổng kết 10 năm chương trình xuất khẩu lao động; thực hiện kiểm tra chéo các trường, trung tâm về công tác tuyển sinh dạy nghề, hướng dẫn, hỗ trợ, cơ sở dạy nghề theo địa chỉ cho doanh nghiệp.

C.P

Gửi bình luận của bạn