Kết nạp đảng viên là học sinh

Cập nhật ngày: 21/06/2013 04:53:31

Chi bộ Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu vừa tổ chức kết nạp 5 đảng viên đều là học sinh lớp 12.

Công tác phát triển đảng cho học sinh được Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu duy trì hai năm nay (mỗi năm phát triển 5 đảng viên, đạt chỉ tiêu đề ra). Đây là động lực mạnh mẽ để học sinh ra sức học tập, rèn luyện đạo đức, tích cực tham gia các mặt phong trào, nâng cao bản lĩnh chính trị.

Phương Nga

Gửi bình luận của bạn