Tập huấn nghiệp vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 04/04/2024 10:39:03

ĐTO - Ngày 4/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương để tập huấn nghiệp vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) theo Quyết định số 104 ngày 25/1/2024 và Quyết định số 1085 ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ tái cấu trúc quy trình TTHC, cung cấp dịch vụ công liên thông theo Quyết định số 206 ngày 28/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Đồng Tháp có đại diện lãnh đạo và công chức đầu mối kiểm soát TTHC của các sở, ngành tỉnh.


Cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính các sở, ngành tỉnh tham gia tập huấn tại điểm cầu UBND tỉnh Đồng Tháp

Theo đó, về nội dung hướng dẫn nhận diện, công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ, nhiệm vụ của bộ, cơ quan ngang bộ trong thời gian tới là tổ chức rà soát các văn bản, các công việc triển khai theo chức năng, nhiệm vụ đã thống kê, công bố bổ sung danh mục TTHC nội bộ, bảo đảm đầy đủ, đúng phạm vi; rà soát 100% TTHC trên tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết, đề xuất phương án đơn giản hóa bảo đảm mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC, hoàn thành trước ngày 1/11/2024.

 Đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trên cơ sở danh mục TTHC nội bộ thực hiện tại địa phương do Văn phòng Chính phủ tổng hợp, gửi (trước ngày 15/6/2024), căn cứ đặc thù và tình hình thực tế tại địa phương để ban hành quyết định công bố TTHC nội bộ thực hiện tại địa phương, hoàn thành trước ngày 1/7/2024; tổ chức rà soát 100% TTHC nội bộ đã công bố, phê duyệt và thực thi theo thẩm quyền phương án đơn giản hóa, bảo đảm cắt giảm ít nhất 20% TTHC, 20% chi phí tuân thủ TTHC, hoàn thành trước ngày 1/11/2024.

Về rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh, quy trình thực hiện gồm có 4 bước. Trong đó, bước 1 thống kê quy định, TTHC liên quan đến giấy phép, hoàn thành trước ngày 15/4/2024; bước 2 rà soát, đánh giá TTHC, hoàn thành trước ngày 31/5/2024; bước 3 tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2024; bước 4 thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa, theo lộ trình đã được phê duyệt.

Trong tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), trình tự thực hiện tái cấu trúc quy trình gồm: lựa chọn TTHC đáp ứng yêu cầu cung cấp DVCTT; phân tích quy trình TTHC hiện tại; xây dựng, phê duyệt phương án tái cấu trúc quy trình; xây dựng DVCTT, kiểm thử, cung cấp DVCTT; đánh giá cải thiện…  

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn