Thực hiện đồng bộ các Chỉ số và đi vào chiều sâu

Cập nhật ngày: 10/05/2024 17:27:43

ĐTO - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại hội nghị trực tuyến với các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh để đánh giá Chỉ số Hiệu quản Quản trị và Hành chính công (PAPI) cấp tỉnh, Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) tỉnh Đồng Tháp năm 2023 vào chiều ngày 10/5.


Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đánh giá cao tinh thần vượt qua khó khăn của các ngành và địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao tinh thần vượt qua khó khăn của các ngành, các cấp chính quyền thực hiện công tác nâng cao Chỉ số Hiệu quản Quản trị và Hành chính công, Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính.

Trong năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện Kế hoạch cải thiện các Chỉ số do UBND tỉnh ban hành; tiếp tục nâng cao nhận thức và ý nghĩa tầm quan trọng trong thực hiện các Chỉ số để thực hiện tốt từng chỉ số thành phần của các Chỉ số trên, đặc biệt phải có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Để thực hiện tốt các Chỉ số trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện đồng bộ các Chỉ số, đi vào chiều sâu, có bộ phận chuyên trách, chuyên sâu, họp đánh giá từng tháng và thường xuyên tiếp cận người dân nắm bắt thông tin, phản ánh để thực hiện tốt các thủ tục hành chính cho dân. Đồng thời nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương, có chỉ đạo, có giao việc, định hướng chính quyền phục vụ tốt, đảm bảo sự hài lòng của người dân; thực hiện tốt vấn đề công khai, minh bạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các ngành, địa phương rà soát, bố trí cán bộ, công chức đúng theo vị trí việc làm và đào tạo, bồi dưỡng đúng chuẩn vị trí việc làm, nhất là những vị trí thường xuyên tiếp xúc với người dân, đảm bảo tốt văn hóa ứng xử với dân, đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong cán bộ, công chức, nhất là cấp xã…


Đại diện Sở Nội vụ báo cáo kết quả phân tích các Chỉ số

Trong năm 2023, việc triển khai PAPI của tỉnh được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện gắn với các nhiệm vụ cải cách hành chính; việc công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách liên quan đến người dân được thực hiện kịp thời với nhiều hình thức, thực hiện lấy ý kiến đúng quy định; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các ngành, địa phương giải quyết đúng quy định; công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện thường xuyên; các dịch vụ công, điện, đường, trường, trạm thực hiện ngày một hiệu quả; công tác bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện tốt.

Kết quả PAR Index 2023 của tỉnh có 5/8 lĩnh vực có Chỉ số thành phần tăng hơn so với năm 2022, trong đó lĩnh vực “Cải cách chế độ công vụ” có chỉ số thành phần tăng nhiều nhất với 11,38%, lĩnh vực “Cải cách thể chế” tăng 5,27%, lĩnh vực “Cải cách tài chính công” tăng 1,91%, lĩnh vực “Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước” tăng 1,71%, lĩnh vực “Xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số” tăng 0,07%.


Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa gợi ý thảo luận tại hội nghị

SIPAS của tỉnh năm 2023 đạt 84,90% (tăng 4,37% so với năm 2022), xếp hạng 14/63 tỉnh, thành phố trong cả nước (tăng 12 hạng so với năm 2022), xếp hạng nhất trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long (tăng 4 hạng so với năm 2022). Trong đó, mức độ hài lòng của người dân đối với việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách nói chung đạt 84,88% (tăng 7,20% so với năm 2022); mức độ hài lòng của người dân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công đạt 84,94% (tăng 1,56% so với năm 2022), xếp hạng 15/63 tỉnh, thành phố (tăng 2 hạng so với năm 2022), xếp hạng nhất trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long (tăng 1 hạng so với năm 2022).

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn