Đảm bảo 100% kết quả thủ tục hành chính được cung cấp bản điện tử có giá trị pháp lý tái sử dụng

Cập nhật ngày: 12/04/2024 05:26:48

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240412052744dt1-2.mp3

 

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa vừa có chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác kết quả số hóa hồ sơ giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.


Các cơ quan, đơn vị đảm bảo 100% kết quả thủ tục hành chính được cung cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng

Cụ thể, các sở, cơ quan ngang sở, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố đảm bảo 100% kết quả TTHC được cung cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng khi cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, công dân, doanh nghiệp có nhu cầu khai thác.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn hóa thông tin, điều chỉnh Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh nhằm tái sử dụng kết quả, hồ sơ TTHC điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh hoặc tại các bộ, ngành, địa phương khác thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời bảo đảm hạ tầng, cấu hình kết nối mạng, máy chủ bảo mật phục vụ kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh để tổ chức, cá nhân có thể khai thác các tài liệu được tích hợp, cung cấp trên Kho quản lý dữ liệu điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia thông suốt, liên tục.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn