BHXH tỉnh dừng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ Bảy

Cập nhật ngày: 08/04/2024 05:33:06

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240408053342dt1-2.mp3

 

ĐTO - Thực hiện Công văn số 4222/BHXH-VP ngày 14/12/2023 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc thực hiện làm việc ngày thứ Bảy và tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đối với BHXH các tỉnh; căn cứ thực tế tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại địa phương, BHXH tỉnh Đồng Tháp thông báo kể từ ngày 1/4/2024:

1. Dừng bố trí viên chức làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của BHXH tỉnh và tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC của UBND các huyện, thành phố.

2. Các cá nhân, đơn vị sử dụng lao động vẫn có thể thực hiện các TTHC với cơ quan BHXH bằng hình thức giao dịch điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VssID-BHXH số trên thiết bị di động.

3. BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố trực thuộc đảm bảo công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, đơn vị sử dụng lao động từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

V.H

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn