Số: 43/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 17 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 22/04/2024 09:08:35

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá:

Quyền khai thác Dịch vụ tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (Thời gian khai thác 02 năm, kể từ ngày ký hợp đồng đến hết 01/05/2026). Cụ thể:

- Khai thác dịch vụ trông giữ xe (cơ sở 1). Giá khởi điểm: 75.000.000 đồng/1 năm.

- Khai thác dịch vụ Sân bóng đá mini (cơ sở 1). Giá khởi điểm: 110.000.000 đồng/1 năm.

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện đúng theo Phương án đấu giá số 85/PA.QTTBVT&TV ngày 28/02/2024 của Trường Cao đẳng Cộng đồng về quyền khai thác Dịch vụ tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp. Riêng thời gian khai thác kể từ ngày ký hợp đồng đến hết 01/5/2026.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 22/4/2024 đến 15 giờ ngày 11/5/2024.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào ngày 11/5/2024 đến 15 giờ ngày 13/5/2024 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền mua hồ sơ: Theo quy định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 14/5/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp 2 vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773854517 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn