Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP.Cao Lãnh

Cập nhật ngày: 05/04/2021 16:45:48

Chiều ngày 5/4, ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp cùng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP.Cao Lãnh.


Bí thư Thành ủy Cao Lãnh Phan Văn Thương báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử

Thực hiện các mặt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, đến nay TP.Cao Lãnh đã thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố ở 8 đơn vị bầu cử; phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tại 15 xã, phường với tổng số 84 đơn vị bầu cử, 94 khu vực bỏ phiếu; nhận và cấp phát cho Ủy ban bầu cử xã, phường đầy đủ các tài liệu liên quan (con dấu của Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử và các văn bản hướng dẫn liên quan công tác bầu cử…).

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, TP.Cao Lãnh thống nhất giới thiệu 60 ứng cử viên (số lượng tái cử 23 đại biểu) với tổng số đại biểu được bầu là 34. Các xã, phường thống nhất giới thiệu 615 ứng cử viên với tổng số đại biểu được bầu là 360.

Đến nay, hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố và các xã, phường được tổ chức tốt, dự kiến đến ngày 9/4/2021 kết thúc việc lấy ý kiến cử tri. Hiện nay, 15/15 đơn vị trong thành phố đã hoàn thành việc lập danh sách cử tri, chậm nhất vào ngày 13/4/2021 sẽ hoàn thành việc niêm yết.

Lãnh đạo TP.Cao Lãnh đã chỉ đạo Ban tuyên truyền về công tác bầu cử thành phố và các xã, phường tập trung công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như pano, áp phích, thực hiện chuyên mục tuyên truyền về bầu cử trên Trang thông tin điện tử của thành phố và trên hệ thống truyền thanh của thành phố và các xã, phường.

Tình hình an ninh trên địa bàn thành phố ổn định, Nhân dân đồng thuận với các chủ trương và có quan tâm hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.


Ông Phan Văn Thắng - Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu TP.Cao Lãnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử

Qua kiểm tra, ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo TP.Cao Lãnh đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về bầu cử và lưu ý để đảm bảo công tác bầu cử đạt tỷ lệ bầu cao. Đồng thời, quan tâm lồng ghép công tác phòng, chống dịch trong tổ chức cuộc bầu cử; quan tâm chuẩn bị các bước để công tác bầu cử đạt kết quả tốt nhất, đặc biệt là cơ sở vật chất trong mùa mưa, đảm bảo cho ngày bầu cử đạt kết quả tốt nhất.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo TP.Cao Lãnh lưu ý các điểm bầu cử đặc thù trên địa bàn là các trường Đại học Đồng Tháp, Cao đẳng cộng đồng để công tác bầu cử được thuận lợi; đồng thời dự báo các tình huống xảy ra để có phương án dự phòng xử lý tốt nhất.

THANH TRÚC

Gửi bình luận của bạn