Cần tăng cường quản lý chặt chẽ để khai thác hiệu quả việc sử dụng nhà, đất công

Cập nhật ngày: 13/09/2019 16:41:34

Ngày 13/9, tiếp tục kế hoạch khảo sát tình hình quản lý sử dụng nhà, đất công trên địa bàn tỉnh, ông Phan Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh cùng đoàn công tác của HĐND tỉnh đã đến làm việc với Sở Tài Chính.


Đoàn công tác của HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính

Nhìn chung, việc quản lý, theo dõi các cơ sở nhà, đất công được Sở Tài chính thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Sở đã hoàn thành việc sắp xếp cơ sở nhà đất theo kế hoạch của UBND tỉnh; hiện nay đã triển khai, phổ biến, hướng dẫn các nội dung mới của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Sở Tài chính đã hoàn thành việc ban hành quy định về phân cấp trong việc quản lý tài sản công, tài sản có giá trị lớn mục đích kinh doanh, cho thuê đối với đơn vị sự nghiệp, đã trình UBND tỉnh để thông qua Thường trực HĐND tỉnh. Sở đã cập nhật hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu về tài sản công (nhà, đất) trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo quy định.

Bên cạnh đó, công tác quản lý của Sở Tài chính cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc như một số cơ quan, đơn vị chưa có sự quan tâm đến công tác quản lý, sử dụng tài sản tại đơn vị và chưa xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản; việc chấp hành các chế độ báo cáo tài sản nhà nước và hạch toán tài sản chưa kịp thời; ý thức tự giác trong bảo vệ tài sản của một số đơn vị chưa cao; một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện báo cáo kê khai biến động tăng, giảm tài sản hàng năm theo quy định, dẫn đến khó khăn trong công tác cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu về tài sản nhà nước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Thắng đề nghị Sở Tài chính chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong quản lý, sử dụng nhà, đất công của các đơn vị và quản lý chặt chẽ việc sử dụng nhà, đất công để khai thác hiệu quả tài sản công; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của ngành và chủ động tham mưu cho tỉnh xử lý những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong quản lý, sử dụng nhà, đất công.

 Buổi chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH).


Lãnh đạo Sở LĐTBXH kiến nghị mở rộng Trung tâm giới thiệu việc làm

Thực hiện công tác quản lý, sử dụng nhà, đất công, Sở LĐTBXH thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong lĩnh vực này. Trong quá trình sử dụng đất, đơn vị thực hiện đúng quy hoạch, chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn đo đạc, kiểm tra diện tích đất và tiến hành cắm mốc để làm cơ sở quản lý, sử dụng đất được giao.

Đến nay có 6/8 đơn vị thuộc Sở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã bàn giao cho các đơn vị quản lý theo quy định phân cấp. Nhìn chung, công tác quản lý, sử dụng đất công của Sở đi vào nề nếp, đảm bảo đúng quy định pháp luật; tất cả các công trình được đầu tư xây dựng đúng chuẩn quy định và đưa vào sử dụng hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác này của Sở LĐTBXH còn một số khó khăn, vướng mắc do nhận thức quản lý, sử dụng đất đai của từng cấp, từng ngành và một số tổ chức chưa thật sự quan tâm đúng mức, còn đùn đẩy trách nhiệm nên dẫn đến tình trạng đất công bị lấn chiếm hoặc chưa đưa vào sử dụng, gây lãng phí. Sở LĐTBXH kiến nghị về việc hỗ trợ hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức sử dụng đất; mở rộng Trung tâm giới thiệu việc làm…

Qua làm việc, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở LĐTBXH căn cứ yêu cầu thực tế theo tình hình mới, có kiến nghị tỉnh điều chỉnh quy hoạch nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả nhà, đất công do Sở quản lý; đồng thời ghi nhận các ý kiến của Sở LĐTBXH và sẽ có kiến nghị tháo gỡ các khó khăn để công tác quản lý, sử dụng nhà, đất công của đơn vị hiệu quả, chặt chẽ theo quy định.    

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn