Tân Hồng

Công bố quyết định thành lập 3 Đảng bộ

Cập nhật ngày: 17/01/2019 06:46:01

ĐTO - Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Hồng vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập 3 Đảng bộ gồm: Đảng bộ Khối Nhà nước (NN); Khối Kinh tế (KT); Khối Văn hóa - Xã hội (VHXH), nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Đồng chí Đinh Văn Năm - Bí thư Huyện ủy Tân Hồng trao quyết định thành lập 3 Đảng bộ

Đảng bộ Khối NN có 51 đảng viên, trên cơ sở sáp nhập 5 chi bộ: Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phòng Nội vụ; Phòng Tư pháp; Chi cục Thống kê; Thanh tra huyện. Đồng chí Phạm Văn Thanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tân Hồng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối NN.

Đảng bộ Khối KT được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 chi bộ của các phòng: Tài chính và Kế hoạch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế và Hạ tầng; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện. BTV Huyện ủy Tân Hồng chỉ định đồng chí Huỳnh Văn Nhã - Ủy viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối KT. Đảng bộ Khối KT có 82 đảng viên.

Còn Đảng bộ Khối VHXH thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 chi bộ của các phòng: Văn hóa và Thông tin; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Y tế; Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Bảo hiểm xã hội huyện. Đồng chí Lê Thị Lệ Thủy - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối VHXH.

N.An

Gửi bình luận của bạn