Đẩy mạnh giám sát xây dựng công trình dân sinh ở nông thôn

Cập nhật ngày: 05/12/2012 13:24:56

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Đồng Tháp, Ban Thanh tra nhân dân (TTND) các xã, phường, thị trấn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm và tạo nhiều điều kiện hoạt động có hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 144 Ban TTND với 1.392 thành viên. Bình quân mỗi Ban TTND có từ 7 đến 11 thành viên và phần nhiều cơ cấu đồng chí Phó Chủ tịch UBMTTQVN cấp xã kiêm nhiệm Trưởng Ban TTND.


Thi công công trình dân sinh ở nông thôn có sự giám sát
của Ban thanh tra nhân dân

Hoạt động của Ban TTND cấp xã do UBMTTQ cùng cấp hướng dẫn, giúp đỡ nhằm thực hiện chức năng giám sát, phát hiện kịp thời những việc làm vi phạm pháp luật của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn dân cư; vận động nhân dân tham gia các phong trào do MTTQ phát động và chấp hành các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Các Ban TTND thực hiện giám sát việc công khai, minh bạch trong sử dụng các loại vốn do Nhà nước hỗ trợ; cất nhà tình nghĩa, nhà tình thương; bố trí dân vào ở trên các cụm, tuyến dân cư; thu chi quỹ do nhân dân đóng góp để xây dựng các công trình dân sinh tại địa phương... Qua đó đã phát hiện một số sai sót trong quá trình thi công công trình, kịp thời kiến nghị và được các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư xây dựng các công trình phục vụ dân sinh.

Điển hình như: Qua công tác giám sát công trình đường đan Út Long - Ba Hóa, thuộc xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh (giai đoạn 2) phát hiện thi công không đúng quy định, Ban TTND kiến nghị UBND xã yêu cầu khắc phục kịp thời, nên công trình sớm đưa vào sử dụng và đảm bảo có chất lượng; qua giám sát quá trình triển khai thực hiện một số công trình trên địa bàn, Ban TTND xã Vĩnh Thới (huyện Lai Vung) đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm (lấn chiếm đất công, thiếu trung thực trong xây dựng cầu và trải đá đường nông thôn...) và kiến nghị UBND xã giải quyết đúng theo quy định pháp luật.

Ngoài các công trình từ nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, các địa phương còn vận động người dân đóng tài lực, vật lực để triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” như: cầu ranh Vĩnh Thạnh-Tân Phước (nối địa bàn huyện Lấp Vò với Lai Vung) có tổng kinh phí 185 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 100 triệu đồng; công trình sửa chữa Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh 3 (huyện Lấp Vò) với tổng kinh phí là 125 triệu đồng do một người dân hỗ trợ... cũng được các Ban TTND xã Vĩnh Thạnh (huyện Lấp Vò) giám sát quá trình thực hiện, cũng như công khai việc thu chi các nguồn kinh phí do người dân đóng góp đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Công tác giám sát của Ban TTND đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia giám sát việc xây dựng hạ tầng cơ sở ở nông thôn, nhất là đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Ngọc Tâm

Gửi bình luận của bạn