Thư chúc mừng của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Cập nhật ngày: 27/07/2020 08:58:32

Kính gửi các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo tỉnh Đồng Tháp qua các thời kỳ!

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020), thay mặt tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp, Tôi trân trọng gửi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo tỉnh nhà qua các thời kỳ lời thăm hỏi sức khoẻ và lời chúc tốt đẹp nhất!

Trải qua các giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam, công tác Tuyên giáo tỉnh Đồng Tháp luôn thể hiện được vai trò “đi trước mở đường về tư tưởng”, kiên cường đấu tranh, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện tốt công tác tư tưởng chính trị của Đảng. Công tác thông tin, tuyên truyền luôn đi đầu, đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh được các tầng lớp Nhân dân đồng tình ủng hộ, thực hiện có hiệu quả, góp phần chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong Đảng bộ và Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh giữ vững và hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng vững mạnh.

Tôi trân trọng cảm ơn các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo (Tuyên huấn) và các địa phương, đơn vị đã tích cực phối hợp, hỗ trợ, giúp ngành Tuyên giáo tỉnh nhà hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo, của các thế hệ cán bộ Tuyên giáo (Tuyên huấn), tôi tin tưởng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo tỉnh nhà sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với sự tin tưởng của các thế hệ cán bộ Tuyên giáo (Tuyên huấn).

Kính chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công! Chúc ngành Tuyên giáo tỉnh nhà luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ!

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Lê Thị Kim Loan

Gửi bình luận của bạn