Một số nét nổi bật về kinh tế - xã hội năm 2018

Cập nhật ngày: 04/12/2018 14:19:22

ĐTO - Năm 2018, với sự nỗ lực, quyết tâm của các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân... đã tạo thêm thuận lợi cho tỉnh vượt qua khó khăn, thực hiện đạt và vượt 14/16 chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh.

Theo UBND tỉnh, năm 2018, kinh tế nông nghiệp tiếp tục phát triển trên cơ sở phát huy hiệu quả của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, thực hiện cơ giới hóa trong các khâu sản xuất, đảm bảo các tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP... tiếp tục được nhân rộng, góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân.

Chương trình xây dựng nông thôn mới dần đi vào chiều sâu, tinh thần chăm chỉ, tự lực, hợp tác của người dân ngày càng thể hiện mạnh mẽ thông qua mô hình cộng đồng dân cư quản lý xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, công nghệ bảo quản sau thu hoạch chưa được người dân quan tâm đầu tư đúng mức, việc thực hiện liên kết tiêu thụ nông sản còn hạn chế, các hợp tác xã nông nghiệp chưa phát huy tốt vai trò đại diện cho hộ dân trong việc tiếp cận thị trường, liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nông sản.

Công nghiệp - xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các sản phẩm công nghiệp chế biến chủ lực đều đạt mức tăng trưởng cao; lĩnh vực thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển năng động, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD. Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Với nhiều hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp, hình thành trung tâm hỗ trợ, tư vấn chính sách tín dụng, phong trào khởi nghiệp đã và đang phát triển mạnh mẽ, tạo được niềm tin, sự phấn khởi lan tỏa trong cộng đồng. Du lịch được đánh giá có nhiều khởi sắc, lượng khách và doanh thu tăng gần 17% so với năm 2017.

Năm 2018, tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh tăng về số lượt tiếp công dân và số lượng đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Phần lớn là các vụ, việc khiếu nại cũ và đơn gửi trùng lấp (chiếm 43% tổng số đơn tiếp nhận). Toàn tỉnh đã giải quyết đạt 92,4% tổng số vụ, việc thuộc thẩm quyền.

Tuy nhiên, do nhận thức pháp luật về đất đai, khiếu nại, tố cáo của người dân còn hạn chế, một số trường hợp mặc dù người dân hiểu rõ các quy định pháp luật, song vẫn cố tình không chấp hành quyết định đã giải quyết đúng pháp luật. Tình hình an ninh trật tự tiếp tục ổn định, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư. Tình hình tội phạm được kiềm chế, kéo giảm, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 91%; tai nạn giao thông giảm về số vụ, số người chết và bị thương; không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép.

Nhiệm vụ giáo dục và đào tạo bảo đảm đạt các chỉ tiêu đề ra. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách được thực hiện chu đáo, kịp thời; chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được cải thiện; kết quả thực hiện công tác hỗ trợ giảm nghèo, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng mang lại kết quả thiết thực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Các nhiệm vụ về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền được quan tâm thực hiện thường xuyên, nhiều đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp tinh gọn, giảm đầu mối; nhiều dịch vụ công tiện ích được triển khai để giúp cho cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính thuận lợi, đặc biệt đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai đề án thí điểm chuyển giao cho Bưu điện tham gia tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh; các chỉ số PCI, PAPI, PAR được duy trì và xếp trong nhóm dẫn đầu cả nước.

 Năm 2019, qua phân tích, đánh giá tình hình, dự báo những thuận lợi, khó khăn và khả năng thực hiện của các ngành, lĩnh vực, kết hợp với mục tiêu phấn đấu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phương án tăng trưởng kinh tế 7,5%. Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu kế hoạch đề ra, UBND tỉnh xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện.

TN

Gửi bình luận của bạn