Phát huy sức mạnh, trí tuệ của cả hệ thống chính trị vì lợi ích của Nhân dân

Cập nhật ngày: 05/08/2020 09:22:49

ĐTO - Về Cao Lãnh hôm nay để cảm nhận tình đất, tình người, sự gần gũi của cấp ủy, chính quyền và tấm lòng hiếu khách chân tình của người dân nơi đây. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và Nhân dân huyện Cao Lãnh đã đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, sáng tạo, linh hoạt, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh, trí tuệ của cả hệ thống chính trị. Với quyết tâm và nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân huyện Cao Lãnh, kết quả có 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XI đề ra đạt và vượt kế hoạch.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (thứ 4 từ phải qua), đồng chí Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (bìa phải), đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu – Bí thư Huyện ủy Cao Lãnh (thứ 3 từ trái sang) thăm Hợp tác xã xoài Mỹ Xương và đánh giá cao mô hình “Cây xoài nhà tôi”. Ảnh: N.An

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng của những thế hệ đi trước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cao Lãnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy và cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã tập trung tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chú trọng đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã nghiêm túc triển khai, học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy kịp thời.

Đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho biết: “Đảng bộ đã xác định đúng tiềm năng, lợi thế của huyện, từ đó đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với tinh thần quyết tâm, đoàn kết thống nhất hành động trong cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy tốt sức mạnh, trí tuệ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tham mưu, triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội, từ đó đã xuất hiện những mô hình hay, việc làm thiết thực như: “Cây xoài nhà tôi”, “Cánh đồng lý tưởng - ruộng nhà mình”, sản xuất rau thủy canh, chăn nuôi gà thảo dược, mô hình “Cộng đồng dân cư tham gia quản lý, xây dựng nông thôn mới”, Hội quán nông dân... Xây dựng và phát huy tốt tinh thần “Chăm chỉ - tự lực - hợp tác” của Nhân dân, tạo được phong trào hành động cách mạng của toàn xã hội trong tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và nâng cao đời sống của người dân. Với những kết quả đó, Đảng bộ huyện Cao Lãnh nhiều năm liền được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đây là nền tảng quan trọng để huyện Cao Lãnh tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020...”.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (thứ 2 từ trái sang) cùng với các thành viên Đoàn công tác Chính phủ thăm Hợp tác xã xoài Mỹ Xương. Ảnh: CTV

Công tác tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đối với tập thể và cá nhân được gắn với kiểm điểm hằng năm hoặc đột xuất và tiến hành từ cấp cơ sở đến huyện. Qua kiểm điểm, bước đầu đã tạo chuyển biến khá rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với nhiệm vụ được giao, cảnh báo, răn đe và phòng ngừa các hành vi tiêu cực, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Hướng về cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện, đã tổ chức 39 cuộc gặp gỡ, trao đổi với 4.497 lượt người dự. Qua đó, kịp thời thông tin chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trao đổi, ghi nhận, trả lời, giải đáp những ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Giai đoạn 2015 - 2020, huyện Cao Lãnh là một trong những địa phươngcó nhiều thay đổi, đổi mới từ trong tư duy quản lý đến phong cách làm việc. Trong đó có thể kể đến là phong cách lãnh đạo gần dân, sát cơ sở, thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, cán bộ hưu và Nhân dân, để nắm sát tình hình cơ sở, kịp thời điều chỉnh, bổ sung giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết đã đề ra. Hoạt động các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được đổi mới theo hướng đi vào thực chất; các chi bộ thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt, nội dung họp ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, sát tình hình thực tế. Phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vì lợi ích của Nhân dân

Đưa nghị quyết vào cuộc sống, hướng về cơ sở, mỗi cấp ủy đảng, chính quyền quyết tâm xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, khắc phục hành chính hoá trong hoạt động. Trong chỉ đạo, điều hành, UBND huyện Cao Lãnh thực hiện bám sát chương trình hành động của Huyện ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện. Đề ra nhiều giải pháp xây dựng chính quyền năng động, thân thiện, phục vụ Nhân dân. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được chỉ đạo thực hiện đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo.


Đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu (thứ 2, từ trái sang) cùng Đoàn công tác Trung ương Đoàn đến thăm, tặng quà cho Đội Thanh niên tình nguyện tham gia Chiến dịch hè 2019 tại xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh

Nhiều mô hình cải cách hành chính phát huy hiệu quả, nhân rộng, gắn với xây dựng chính quyền thân thiện. Các tổ chức, cá nhân duy trì, thực hiện tốt văn hóa xin lỗi; mạnh dạn áp dụng và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công phục vụ tốt Nhân dân như: Mô hình hẹn giờ, hướng dẫn và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà theo yêu cầu người dân; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3... phát huy hiệu quả cơ chế “Một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện văn hóa... Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và kiện toàn tổ chức của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Với mục tiêu hướng về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng; rà soát, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên và quản lý đoàn viên, hội viên ngày càng chặt chẽ, qua đó tạo sự lan tỏa nhận thức trong Nhân dân.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cao Lãnh tiếp tục nghiên cứu, ban hành các Nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XII. Theo đó sẽ đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả cho từng ngành cụ thể. Huyện Cao Lãnh tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn kỹ thuật, năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ, công chức và kể cả nông dân và doanh nghiệp, nhằm thay đổi mạnh mẽ tư duy quản lý, điều hành, nâng cao tính tương tác của xã hội với thị trường, mạnh dạn xóa bỏ sự trì trệ mà thay vào đó là tinh thần năng động, sáng tạo. Đặc biệt chuyển những khẩu hiệu như: “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, “Chính quyền phục vụ nhân dân” thành những hành động cụ thể, chuyển từ “Nhà nước trực tiếp điều hành kinh tế sang Nhà nước kiến tạo phát triển’’ nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, góp phần đưa kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Trong đó, sẽ tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả, đảm bảo sự hài lòng của Nhân dân đối với sự phục vụ của chính quyền, quyết tâm xây dựng tinh thần làm việc khẩn trương, làm đến cùng cho đến khi tìm ra kết quả.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cao Lãnh chọn mục tiêu tập trung công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; xây dựng chính quyền năng động, phục vụ Nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đồng thời thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới kết hợp Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh trên địa bàn; xây dựng đô thị văn minh; nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân; đảm bảo quốc phòng – an ninh; quyết tâm xây dựng huyện Cao Lãnh đạt và duy trì huyện nông thôn mới. Đồng thời, phấn đấu được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

C.Phương

Gửi bình luận của bạn