Sẽ rà soát lại và có biện pháp phù hợp đối với các khu vực mỏ cát đang khai thác

Cập nhật ngày: 26/05/2020 10:22:09

ĐTO - Qua khảo sát thực tế, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã có những ý kiến, kiến nghị đến UBND tỉnh về hoạt động khai thác tại một số mỏ cát sông. UBND tỉnh đã có giải trình về các ý kiến, kiến nghị trên.

Trong đó, về kiến nghị khi cấp phép khai thác khoáng sản, trong giấy phép cần quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác phải cắm mốc các điểm khép góc khu vực khai thác cát theo đúng quy định để nhân dân địa phương thuận tiện theo dõi, giám sát hoạt động khai thác cát, UBND tỉnh cho biết, tất các giấy phép được cấp, gia hạn từ trước đến nay đều có thể hiện các điểm khép góc trong giấy phép và trên bản đồ khu mỏ kèm theo. Tuy nhiên, khi lấy ý kiến Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam thì đơn vị không đồng ý việc thả phao khép góc toàn khu mỏ (mà chỉ cho thả phao góc biên ngoài giáp với luồng đường thủy). Theo Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam, nếu thả nhiều phao trên sông khép góc toàn khu vực mỏ sẽ gây mất an toàn giao thông thủy, đặc biệt là các phao biên trong gần bờ rất nhiều phương tiện thủy nhỏ qua lại sẽ ảnh hưởng đến người dân.

UBND tỉnh tiếp thu ý kiến yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác cát phải thực hiện lắp đặt các bảng thông báo trên bờ sông thuộc phạm vi khu vực khai thác cát để công khai thông tin trong giấy phép khai thác cát; vị trí cắm biển phải là nơi thuận tiện nhất để nhân dân địa phương dễ quan sát. UBND tỉnh cho biết, khi cấp phép mới sẽ thể hiện trong nội dung giấy phép yêu cầu lắp đặt các bảng thông báo trên bờ sông thuộc phạm vi khu vực khai thác cát để công khai thông tin đúng theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 9 Nghị định 23/2020/NĐ-CP (Nghị định này mới có hiệu lực từ ngày 10/4/2020).

Đối với ý kiến kiểm tra, khảo sát toàn diện tất cả các mỏ cát đang khai thác để yêu cầu các pháp nhân đang khai thác cát có biện pháp khắc phục đối với những khu vực đã bị khai thác quá độ sâu cho phép, theo UBND tỉnh, hàng năm, UBND tỉnh đều tổ chức Đoàn liên ngành đi khảo sát thực tế một số mỏ cát để kiểm tra việc thực hiện. Qua đó có chỉ đạo chấn chỉnh, đồng thời giảm quy mô diện tích khai thác các khu vực đạt cao trình. Từ đầu năm 2020 đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức 3 buổi khảo sát mỏ cát (có kết hợp kiểm tra sạt lở).

Nhìn chung, UBND tỉnh thường xuyên tổ chức Đoàn liên ngành đi khảo sát thực tế một số mỏ cát để kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện, đảm bảo đúng quy định. Đối với các mỏ cát qua kiểm tra có một số vị trí vượt cao độ khai thác theo báo cáo của HĐND tỉnh, UBND tỉnh tiếp thu và giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý theo đúng quy định.

Tiếp thu ý kiến của HĐND tỉnh đối với những khu vực đang có mỏ khai thác cát nhưng bờ đối diện bị sạt lở, cần tạm dừng việc khai thác để kiểm tra, xem xét, xác định nguyên nhân sạt lở, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường giám sát, theo dõi tính ổn định bờ sông, nhất là các khu vực có mỏ cát đang khai thác.

Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện “Dự án đo đạc, giám sát đánh giá ổn định bờ sông Tiền và thiết lập hành lang sạt lở tại khu vực đông dân cư và cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”, hiện đang trong giai đoạn hoàn thành (dự kiến phê duyệt trong tháng 5/2020). Dự án này do những nhà khoa học, chuyên gia về thủy lợi khảo sát, điều tra, phân tích, chạy mô hình đưa ra các đánh giá và đề xuất những giải pháp hạn chế sạt lở, cảnh báo sạt lở bờ sông Tiền (trong đó có các khu vực mỏ cát đang khai thác), sau khi Dự án này hoàn thành, UBND tỉnh sẽ cho rà soát lại và có biện pháp phù hợp đối với các khu vực mỏ cát đang khai thác.

Về ý kiến cần chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thường xuyên kiểm tra việc khai thác cát theo hợp đồng gia công khai thác đã ký kết giữa pháp nhân được cấp Giấy phép khai thác với công ty có phương tiện được thuê khai thác cát nhằm đảm bảo khai thác đúng khối lượng đã quy định trong Giấy phép và hợp đồng gia công khai thác, theo UBND tỉnh, thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh liên quan và UBND cấp huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện. Tiếp thu ý kiến trên, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt trong thời gian tới, đảm bảo pháp nhân được cấp phép khai thác đúng như trữ lượng cho phép, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, phí... theo quy định.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn