Tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng

Cập nhật ngày: 02/07/2012 07:35:08

Tại hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ tám diễn ra trong 2 ngày (28 - 29-6-2012) đã tập trung thảo luận và cho ý kiến nhiều vấn đề, trong đó thống nhất ban hành Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Mục tiêu cụ thể của chương trình là tập trung nguồn lực cho 4 lĩnh vực trọng tâm gồm: Hạ tầng giao thông, cung cấp điện, thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu, đô thị.


Hạ tầng giao thông đường bộ góp phần phát triển
kinh tế - xã hội tại địa phương

Theo đó, tỉnh tiếp tục kiến nghị, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương để đầu tư nâng cấp, mở rộng, hoàn chỉnh 5 tuyến quốc lộ (30, 80, 54, tuyến N1 và N2); xây dựng cầu Cao Lãnh và Vàm Cống. Đồng thời, địa phương đầu tư 15 tuyến đường tỉnh lộ và đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả các tuyến có số hiệu từ ĐT841 đến ĐT855. Hệ thống giao thông đường thủy cũng kiến nghị Trung ương đầu tư nâng cấp các tuyến đường thủy nội địa kết nối với TP.HCM, sông Tiền và sông Hậu. Về hạ tầng cung cấp điện đảm bảo đủ cho sản xuất và sinh hoạt đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao sản lượng điện thương phẩm bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 2.256KWh, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt trên 99,9%; tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn đạt trên 98%.

Xây dựng các công trình mới kết hợp phát triển đa mục tiêu, từng bước hiện đại hóa hệ thống tưới tiêu; đảm bảo chủ động tưới, tiêu và chống lũ cho các vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, các vùng chuyên canh lúa, màu, cây ăn trái, thủy sản. Từng bước xây dựng mạng lưới đô thị có cơ sở hạ tầng hiện đại, môi trường sống trong sạch; hình thành các trung tâm phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; dành đủ quỹ đất cho giao thông khi xây dựng các khu đô thị mới... đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tại địa phương.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn