TP.Cao Lãnh duy trì hoạt động Câu lạc bộ Cựu quân nhân

Cập nhật ngày: 27/05/2020 06:14:14

Những năm qua, mô hình Câu lạc bộ Cựu quân nhân ở 15 xã, phường TP.Cao Lãnh duy trì hoạt động, với hơn 900 thành viên là những người hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Hàng quý, sinh hoạt tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; vận động thành lập Quỹ phục vụ sinh hoạt và thăm hỏi, hỗ trợ những thành viên gặp khó khăn đột xuất.

Hội Cựu chiến binh thành phố đã thành lập Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (40 thành viên) nhằm chia sẻ kinh nghiệm cách làm kinh tế, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Thời gian tới, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh thành phố sẽ tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội để thu hút, kết nạp hội viên mới, đóng góp từ thiện xã hội; thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tích cực tham gia các phong trào nhân đạo từ thiện, thể hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

PHƯƠNG NGA

Gửi bình luận của bạn