Huyện Hồng Ngự đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số

Cập nhật ngày: 04/11/2023 09:08:25

ĐTO - Thời gian qua, huyện Hồng Ngự tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số (CĐS) trên nhiều lĩnh vực, bước đầu đạt kết quả tích cực. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến về công tác CĐS trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện phát triển nhanh, bền vững.


Người dân được hướng dẫn thanh toán phí trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, UBND thị trấn Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự)

Để thực hiện công tác CĐS, UBND huyện Hồng Ngự chủ động, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy CĐS trên địa bàn huyện.

Đồng thời, thành lập và kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo CĐS huyện Hồng Ngự để nghiên cứu, đề xuất UBND huyện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử và CĐS. Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo CĐS huyện đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn cử cán bộ, công chức tham dự đầy đủ các lớp tập huấn về CĐS do tỉnh tổ chức. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện lồng ghép tuyên truyền về CĐS trong các cuộc họp, tập huấn, hội thảo; phối hợp với ngành chuyên môn tỉnh tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ trên địa bàn huyện về CĐS trong xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo CĐS huyện đã triển khai nhân rộng thực hiện mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đến nay, toàn huyện có 14 Tổ công nghệ số cộng đồng, trong đó, xã Long Thuận thành lập 5 Tổ.

Huyện quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên tất cả các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Cụ thể, triển khai ứng dụng phần mềm một cửa điện tử mới tại các đơn vị, địa phương; phối hợp kết nối hệ thống thông tin điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính và kết nối thông tin với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện đúng quy định pháp luật, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã được giải quyết đúng hạng đạt từ 99% trở lên. Triển khai thực hiện, nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hay về cải cách hành chính nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, công dân.

Nổi bật, mô hình “Ngày không dùng tiền mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện được triển khai thực hiện điểm tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, UBND thị trấn Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự) từ tháng 4/2023 đến nay. Sau khi triển khai mô hình, tỷ lệ hồ sơ, thủ tục được thanh toán qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia tăng đáng kể, bình quân hàng tháng tỷ lệ người dân thanh toán phí không dùng tiền mặt đối với các thủ tục hành chính đạt từ 30 - 50%. Từ tháng 4/2023 đến nay, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, UBND thị trấn Thường Thới Tiền đã tiếp nhận trên 650 hồ sơ thanh toán trực tuyến. Anh Nguyễn Trường Huy ngụ khóm Thượng 2, thị trấn Thường Thới Tiền, chia sẻ: “Khi đến làm hồ sơ, thủ tục hành chính, tôi được công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, UBND thị trấn Thường Thới Tiền hướng dẫn cách thanh toán phí trực tuyến không cần dùng tiền mặt. Tôi thấy cách làm này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí thanh toán trực tuyến giảm hơn nhiều so với thanh toán tiền mặt, tâm lý khi đến làm hồ sơ, thủ tục cũng thoải mái hơn”.

Sau khi thực hiện thí điểm tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, UBND thị trấn Thường Thới Tiền, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Chi nhánh Viettel Hồng Ngự tổ chức nhân rộng mô hình “Ngày không dùng tiền mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” trên toàn huyện; đến tháng 10/2023 toàn huyện có gần 6.000 hồ sơ thực hiện thanh toán trực tuyến. Ngoài ra, trong năm 2023, UBND huyện Hồng Ngự còn triển khai nhiều mô hình cải cách hành chính bước đầu mang lại hiệu quả tích cực như mô hình “Người dân không viết, gắn với trả kết quả tại nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn”...

Theo đồng chí Đặng Thị Yến Trinh - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CĐS huyện Hồng Ngự, để thực hiện tốt chương trình CĐS trên địa bàn huyện, thời gian tới, Ban Chỉ đạo CĐS huyện tập trung tham mưu UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện quan tâm chỉ đạo đối với nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện CĐS một cách tích cực, hiệu quả; gắn liền và phục vụ hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm tập huấn, hướng dẫn cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng về các nền tảng số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc CĐS, cũng như lộ trình xây dựng chính quyền số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số của huyện trong thời gian tới.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn