Đào tạo nâng cao năng lực giáo viên hiện đại

Cập nhật ngày: 26/04/2019 05:46:38

ĐTO - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa phối hợp Công ty CP Dược phẩm Imexpharm tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng “Nâng cao năng lực giáo viên (GV) hiện đại”.


Giảng viên Nguyễn Văn Hữu trao đổi với học viên buổi học đầu tiên

Khóa bồi dưỡng thuộc dự án “Nâng cao năng lực GV hiện đại” của chuyên gia giáo dục đào tạo Nguyễn Văn Hữu – Giám đốc Tổ chức Đào tạo & Huấn luyện Coachingone Việt Nam, với sự hỗ trợ kinh phí của Công ty Imexpharm. 30 GV Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu có bài viết tốt nhất (đề do chuyên gia gửi trước đó) tham gia ngày học đầu tiên. Sau ngày học đầu tiên, chuyên gia chọn 12 giáo viên chính thức tham gia khóa học.

Khóa học trang bị cho GV những hiểu biết sâu rộng về 4 trụ cột giáo dục của UNESCO; những kỹ năng cần thiết cho năng lực của người GV hiện đại;... và áp dụng vào thực tiễn giảng dạy, giúp học sinh hình thành được các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống, lao động trong tương lai. Giảng viên Nguyễn Văn Hữu chia sẻ, khóa đào tạo gồm 12 tháng, mỗi tháng học 1 ngày với 1 chuyên đề. Thời gian còn lại trong tháng, GV thực hành, vận dụng kiến thức chuyên đề vào việc giảng dạy của mình để nâng cao năng lực. Chuyên gia hướng dẫn giám sát, hỗ trợ suốt quá trình bồi dưỡng và có báo cáo, đánh giá chi tiết hàng tháng về lớp học và từng học viên.

TN

Gửi bình luận của bạn