Hiệu quả hoạt động đầu tư cho bậc Tiểu học, Trung học cơ sở

Cập nhật ngày: 27/06/2012 07:16:15

Năm học 2011-2012, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường đầu tư cho bậc Tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS), nhằm tạo điều kiện để thay đổi về quy mô, chất lượng giảng dạy.


Học sinh cấp THCS đạt Huy chương Bạc tại Hội khỏe Phù Đổng
khu vực tại thành phố Cần Thơ năm 2012

So về quy mô đào tạo, số lượng học sinh (HS) cấp THCS năm học 2011-2012 tăng 1.396 HS so với năm học 2010-2011, tỷ lệ huy động HS ra lớp ở bậc TH đạt 106,7%, THCS đạt 85,23% (đạt chỉ tiêu so với Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2011 đề ra). Đối với bậc TH, toàn tỉnh có 321 trường Tiểu học với 5.527 lớp và 142.871 HS. Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục trường học, hiện có 158/321 trường với 1.694 lớp/5.527 lớp và 49.570 HS/142.871 HS được học 2 buổi/ngày. Hoạt động dạy 2 buổi trên ngày tại các điểm trường đã góp phần quản lý HS, tạo điều kiện thuận lợi cho các em được học, ôn tập bài, phụ huynh có thời gian làm việc, phù hợp với nhịp sống hiện tại.

Cùng với công tác nâng cao chất lượng giáo dục trường học, ngay từ đầu năm học, Sở GD&ĐT đã thay đổi hoạt động kiểm tra, đánh giá đối với các trường, giáo viên, cán bộ quản lý. Theo đó, hiệu trưởng, giáo viên sẽ được kiểm tra đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp khác nhau. Trong năm học 2011-2012, Sở GD&ĐT đã kiểm tra tại 11 Phòng GD&ĐT và 59 điểm trường, qua kiểm tra các điểm trường thực hiện tốt hoạt động lồng ghép tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, tai nạn thương tích trẻ em... 100% HS tại các điểm trường qua khảo sát được tiếp cận với nội dung phong trào xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực. 100% các trường phổ thông thực hiện hiệu quả việc chăm sóc Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, công trình di tích văn hóa lịch sử tại địa phương; duy trì tổ chức hội thi văn nghệ học đường, trò chơi dân gian, các loại hình ca cổ, cải lương, tiểu phẩm, hội chợ chia sẻ đồ chơi, đồ dùng học tập tại các đơn vị trường học, tổ chức lễ tri ân, trưởng thành cho HS. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được mở rộng tại các trường, đến nay có 17 trường THCS đạt chuẩn Quốc gia, 76 phòng máy với 1.310 máy tại các trường THCS có nối mạng Internet phục vụ cho nhu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu của giáo viên và HS.

Các hoạt động phong trào cấp tỉnh, khu vực được đầu tư trong năm 2011-2012 đạt kết quả tốt. Để phát hiện năng khiếu HS bậc TH và THCS, Sở GD&ĐT đã đầu tư mở rộng 32 lớp năng khiếu trọng điểm tại 32 trường phổ thông trong tỉnh, huy động hơn 600 HS TH, THCS tham gia. 100% các trường đã tổ chức giải thể thao HS, qua đó đã phát hiện những nhân tố nổi bật để tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp khu vực. Kết quả tại Hội khỏe Phù Đổng khu vực tại thành phố Cần Thơ vừa qua, HS Đồng Tháp đạt 71 huy chương vàng, bạc, đồng, xếp thứ 3/13 tỉnh, thành trong khu vực. Hoạt động duy trì phổ cập giáo dục THCS đến cuối tháng 12 năm 2011, tỷ lệ duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS đạt 84,9% (tăng 0,57% so với năm 2010).

Trong năm học 2012-2013, Sở GD&ĐT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục TH, THCS, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn, tiếp tục hoàn thiện mạng lưới trường chuẩn Quốc gia... Duy trì, giữ vững công tác phổ cập giáo dục TH, THCS đúng độ tuổi tại các địa phương trong tỉnh, đa dạng hóa các hình thức vận động tuyên truyền khuyến khích HS tham gia các hoạt động tại trường...

C.Phương

Gửi bình luận của bạn