6 tháng đầu năm GDP toàn tỉnh đạt 8,26%

Cập nhật ngày: 06/06/2012 07:10:58

Theo báo cáo của UBND tỉnh, giá trị GDP 6 tháng đầu năm ước đạt 8.697 tỷ đồng, tăng 8,26% bằng 46% kế hoạch.

Trong sản xuất nông nghiệp tuy gặp nhiều bất lợi như giá cả bấp bênh, mưa, bão xuất hiện sớm, xuống giống 2 vụ đông xuân và hè thu đều vượt kế hoạch đề ra, sản lượng thu hoạch đến nay xấp xỉ 2 triệu tấn. Công tác chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản cũng gặp khó khăn, do ảnh hưởng của thông tin nhiễm chất cấm trong thủy sản và thiếu vốn, tuy nhiên đàn gia súc phát triển ổn định, sản lượng thủy sản thu hoạch đạt 178.506 tấn, bằng 44% kế hoạch, nhiều phương thức sản xuất mới được hình thành, góp phần đưa giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 3.614 tỷ đồng, bằng 55,6% kế hoạch.

Sản xuất công nghiệp do chi phí đầu vào cao, thiếu vốn sản xuất làm các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, một số nhà máy phải thu hẹp sản xuất dẫn đến tăng trưởng sản xuất công nghiệp của tỉnh giảm, 6 tháng đầu năm ước đạt 6.579 tỷ đồng tăng 6,78%, đây là mức tăng trưởng thấp nhất so cùng kỳ những năm gần đây.

Khu vực thương mại - dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt 20.495 tỷ đồng, tăng 17,59%; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 428 triệu USD và tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 347 triệu USD; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.648 tỷ đồng, bằng 43,83% dự toán và chi ngân sách địa phương đạt 3.082 tỷ đồng, bằng 51,75 % dự toán.

DT

Gửi bình luận của bạn