Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án

Cập nhật ngày: 22/05/2019 05:17:56

ĐTO - Ngày 21/5, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương chủ trì cuộc họp báo cáo tiến độ xây dựng cơ bản những tháng đầu năm 2019.


Quang cảnh cuộc họp

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã có quyết định phân bổ chi tiết các nguồn vốn đầu tư công năm 2019 đến các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tổng vốn đầu tư công năm 2019 là 3.347 tỷ đồng, trong đó tỉnh phân bổ được 3.067 tỷ đồng. Giá trị giải ngân từ đầu năm đến ngày 30/4/2019 là 379 tỷ đồng, đạt 12,4% so với kế hoạch vốn đã phân bổ, thấp hơn 1,7% so với cùng kỳ năm 2018 (năm 2018 đạt 14,1%). Ước giải ngân quý II năm 2019 là 863 tỷ đồng, đạt 28% so với kế hoạch vốn đã phân bổ, tương đương tỷ lệ giải ngân cùng kỳ năm 2018.

Trong năm 2019, kế hoạch vốn đầu tư công phân bổ cho 258 dự án. Qua rà soát, phối hợp với các chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đánh giá tiến độ của các dự án và dự kiến khoảng 12 dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch năm, với số vốn khoảng 697 tỷ.

Tại cuộc họp, các chủ đầu tư đã trao đổi, giải trình những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại về công tác giải phóng mặt bằng, năng lực một số nhà thầu còn hạn chế, dự án khởi công mới phải thực hiện giai đoạn chuẩn bị thực hiện; một số chủ đầu tư dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia chưa áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù dẫn đến thực hiện thủ tục đầu tư chậm...

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại các công trình dự án có khả năng và không có khả năng giải ngân hết kế hoạch năm 2019 để trình UBND tỉnh cùng các ngành trong cuộc họp tới để giải quyết khó khăn, vướng mắc; làm việc chặt chẽ với các chủ đầu tư về bố trí vốn năm tới. Trên tinh thần đó, các sở, ban ngành tỉnh là chủ đầu tư dự án, công trình và UBND các địa phương có trách nhiệm theo dõi sát tình hình thực hiện của từng công trình, đẩy nhanh tiến độ thi công...

Y DU

Gửi bình luận của bạn